Відділення ”Електрифікація і автоматизація сільського господарства”

З 1965 року після реорганізації і зміни назви на "Немішаївський радгосп-технікум” було створено відділення "Механізація і електрифікація сільського господарства” яке здійснювало підготовку і випуск молодших спеціалістів техніків-електромеханіків.
У 1987 році на базі "Немішаївського радгоспу-технікуму” було створено відділення для перепідготовки працівників Держагропрому України. На відділенні навчались фахівці різного фаху і віку. Термін  перепідготовки  тривав  2 місяці. Теоретичне навчання проводилось у стінах технікуму, практичне – на технологічних лініях найсучаснійших переробних підприємств м.Києва.
В 1989 році  було створено відділення "Експлуатація автоматизованих систем”.
В 1995 році відбулася  реорганізація і відділення одержало назву  "Електрифікація та автоматизація сільського господарства”. На його базі відбувалась підготовка кваліфікованих спеціалістів в галузі енергетики,  яка пов`язана з розробкою та експлуатацією об`єктів різного призначення.
З 2001 року  на відділенні розпочато підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр” по спеціальності "Енергетика сільськогосподарського виробництва”. А з 2016 року спеціальність "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка.
В 2008 році розпочата підготовка фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем "Молодший спеціаліст” з  спеціальністі "Монтаж, обслуговування та ремонт електротехнічних установок в агропромисловому комплексі”. А з 2016 року з спеціальності "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка.
Після закінчення навчання студенти  крім диплому спеціаліста також отримують посвідчення по робітничій професії  електромонтера ІІ розряду.

Термін навчання:

  • на основі базової загальної середньої освіти (9 класів) – 3 роки 10 місяців;
  • на основі повної загальної середньої освіти (11 класів) – 2 роки 10 місяців.

Призначення фахівця:

молодший спеціаліст підготовлений до виконання професійних функцій за одним або кількома з видів діяльності у сфері монтажу, обслуговування та ремонту електротехнічних установок в агропромисловому комплексі; освітлення і опромінення приміщень галузі АПК; володіння основами планування робіт з технічного обслуговування і ремонту електрообладнання та засобів автоматизації; діагностування технічного стану елементів електропостачання с.г., повітряних і кабельних ліній напругою до 1000В; впровадження енергозберігаючих технологій; введення технічної документації при експлуатації електрообладнання та засобів автоматизації, обліку використаної енергії на освітлення і технологічні потреби, виконання робіт по контролю за монтажем, технічним обслуговуванням електротехнічного обладнання; оволодіння навичками роботи з комп’ютерною технікою та технічними засобами зв’язку.

Фахівець з монтажу, обслуговування та ремонту електротехнічних установок в агропромисловому комплексі може обіймати первинні посади:

  • техніка-електрика;
  • електрика дільниці;
  • електрика цеху;
  • електродиспетчера.

За період навчання студенти одержують робітничі професії:

  • електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування;
  • водій категорії «В».

Випускники коледжу мають можливість продовжити навчання за скороченим терміном напряму підготовки 6.100101 ”Енергетика та електротехнічні системи в агропромисловому комплексі” освітньо-кваліфікаційного рівня ”Бакалавр” та у Національному університеті біоресурсів і природокористування України за напрямом підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня ”Магістр”.

Випускники нашого відділення займають такі посади:

Сіменник Роман Миколайович – в.о. начальника Бородянської газової дільниці Вишгородського ФЕГГ ВАТ "Київоблгаз";

Антоненко Олександр Вікторович – інженер з експлуатації електромереж Бородянського РЕМ ПАТ "Київобленерго";

Мудрик Олександр Вікторович - інженер-проектант в приватній фірмі;

Супрун Роман Олександрович – інженер електронник;

Санченко Олександр Володимировичзаступник директора ВП НУБіП України "Немішаївський агротехнічний коледж" з навчально-методичної роботи;

Рошак Анатолій Миколайович – викладач спеціальних дисциплін відділення "Електрифікація і автоматизація сільського господарства" ВП НУБіП України "Немішаївського агротехнічного коледжу".

Ми гордимось і пишаємось своїми випусниками!

Енергетика, як сфера життєдіяльності людини, завжди займає чільне місце серед потреб зростання людства. Не секрет, що економічне процвітання держави, технологічність промислового виробництва і, навіть, налагодження побутових умов проживання людини напряму залежить від енергонасиченості та ефективності використання всіх видів енергії.

Відділення ЕАСГ тісно співпрацює з працівниками ПАТ Київобленерго. Відбулася зустріч з інспектором по охороні праці Бондаренком М.В.

На відділенні працює 9 викладачів основного штату.

 Кузнєцова С.В. - зав. відділенням. З 2001 року очолювала циклову комісію електротехнічних дисциплін, кандидат педагогічних наук, викладач вищої категорії, методист, працює в коледжі з 1989 року. В 1985 році закінчила Київський політехнічний інститут по спеціальності прилади точної механіки, здобула кваліфікацію інженера-механіка, також закінчила педфак НАУ у 1994 році по спеціальності професійне навчання та здобула кваліфікацію інженера-педагога.

 

 

 

 

 

Санченко О.В. - заступник директора з навчально-методичної роботи. Випускник Немішаївського аграрного технікуму 2001 року, працює в коледжі з 2003 року після закінчення НАУ, здобувши кваліфікацію інженера-електрика. В 2008 році закінчив педфак НУБіП Ураїни по спеціальності професійне навчання та здобув кваліфікацію інженера-педагога. З 2011 по 2018 рік завідував відділенням "Електрифікація і автоматизація сільського господарства".  Викладач вищої кваліфікаційної категорії. Є аспірантом кафедри електроприводу і електротехнологій ім. проф. С.П. Бондаренка НУБіП України.

 


 

 
Донська Л.В. працює викладачем з 2004 року після закінчення НАУ де здобула кваліфікацію інженера-енергетика. В 2008 році закінчила педфак НАУ по спеціальності професійне навчання та здобула кваліфікацію інженера-педагога. Займає посаду викладача спеціальних дисциплін. Завідувач заочно-дистанційним відділенням. Має вищу кваліфікаційну категорію.

 

 

 
Єременок П.М. працює викладачем з 1973 року. В 1970 році закінчив УСГА здобувши кваліфікацію інженера-електрика. В 1973 році закінчив педфак УСГА по спеціальності професійне навчання та здобув кваліфікацію інженера-педагога. Займає посаду викладача спеціальних дисциплін. Має вищу кваліфікаційну категорію, методист.

 

 

 
Павлюк Л.В. працює викладачем з 2003 року. В 2003 році закінчила НАУ та здобула кваліфікацію інженера-енергетика. Очолює циклову комісію електротехнічних дисциплін. В 2006 році закінчила педфак НУБіП України по спеціальності професійне навчання та здобула кваліфікацію інженера-педагога. Займає посаду викладача спеціальних дисциплін. Має вищу кваліфікаційну категорію, та наукову ступінь кандидат педагогічних наук. У 2016 році захистила кандидатську дисертацію на тему: "Формування дослідницьких умінь у майбутніх бакалаврів енергетики агропромислового виробництва при вивченні електротехнічних дисциплін".

 

 


 

 

Рошак А.М. випускник Немішаївського радгоспу-технікуму 1998 року. В 2001 році закінчив НАУ і здобув кваліфікацію інженера –електрика. В 2014 році закінчив педфак НУБіП України по спеціальності професійне навчання та здобув кваліфікацію інженера-педагога. Працює на посаді викладача спеціальних дисциплін. Має першу кваліфікаційну категорію.

 

 

 


 

 

Самойленко П.Г. працює в коледжі з 1987 року, на посаді викладача з 1998 року. В 1999 році закінчив НАУ, та здобув кваліфікацію інженера-електрика. В 2002 році закінчив педфак НАУ по спеціальності професійне навчання та здобув кваліфікацію інженера-педагога. Займає посаду викладача спеціальних дисциплін. Викладач вищої кваліфікаційної категорії, методист.

 

 

 


 

 

Ярош Л.В. - працює викладачем з 2015 року. У 2004 році закінчила  НАУ де здобула кваліфікацію інженера-енергетика. В 2015 році вступила до педагогічного факультету НУБіП України на спеціальність професійне навчання. Займає посаду викладача спеціальних дисциплін. Викладач  категорії спеціаліст.


 

 

 Колектив відділення намагається випереджувати час, готувати фахівців завтрашнього дня, які володіють глибокими знаннями з іноземної мови, комп’ютерної техніки, організації та спеціалізації виробництва.

Ми горді з того, що наші студенти знаходять своє місце у житті. А це означає, що вони потрібні людям, суспільству, державі, що на них є попит, що вони мають можливість утвердитись як фахівці, як науковці, як громадяни великої держави Україна.


Сторінка 3 з 3
zoofirma.ru