Аграрний бізнес

Відділення "Аграрний бізнес"

До складу відділення входять дві циклові комісії:

  • «Циклова комісія агрономічних дисциплін», готує спеціалістів за спеціальністю: «Виробництво і переробка продукції рослинництва»,  «Агрономія»;
  • «Циклова комісія економічних дисциплін», готує спеціалістів за спеціальностями: «Фінанси і кредит» та «Економіка підприємства».

«Циклова комісія агрономічних дисциплін» свою історію починає з 1912 року з сільськогосподарської школи, де готували землемірів, а з 1965 року значно розширилася при Мироцькому ветеринарному технікумі.

На відділенні здобули професію більше 3000 висококваліфікованих фахівців – спеціалістів сільського господарства.

Навчальний процес спрямований на ефективну індивідуальну підготовку та виховання сучасного кваліфікованого фахівця, здатного до вирішення сучасних виробничих завдань, тому у  підготовці  фахівців бере участь висококваліфікований викладацький склад з 12 викладачів, із них 4 кандидати наук, 4 викладачів вищої категорії, 3 – першої, 1 – другої, 2 – спеціалісти:

 

 

АЛЬОХІН

ВОЛОДИМИР ІЛЛІЧ

директор коледжу з 2015 року, кандидат сільськогосподарських наук,

доктор філософії в галузі державного управління, заслужений працівник сільського господарства.

Викладач вищої категорії. Викладає дисципліну "Виробнича технологічна практика" 

 

 

 

КРИВОРУЧКО

ЯНА  СЕРГІЇВНА

В.о. завідувача відділення «Аграрний бізнес», кандидат фізико – математичних наук, викладач вищої категорії, викладач-методист

1995 р. закінчила Київський Національний педагогічний університет ім. М. Драгоманова за спеціальністю вчитель математики і фізики, здобула другу вищу освіту – економіст-фінансист в 2013 р., в коледжі працює з 1995 р., кандидат фізико-математичних наук, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, викладає дисципліни «Математика», «Вища математика», «Прикладна математика», «Основи дискретної математики», куратор групи на відділенні «Ветеринарна медицина». Методична проблема над якою працює викладач – «Технологія формування пізнавальної діяльності студентів на заняттях математики в системі особистісно-орієнтованого навчання».

«Циклова комісія агрономічних дисциплін» свою історію починає з 1912 року з сільськогосподарської школи, де готували землемірів, а з 1965 року значно розширилася при Мироцькому ветеринарному технікумі.

На відділенні здобули професію більше 3000 висококваліфікованих фахівців – спеціалістів сільського господарства.

Навчальний процес спрямований на ефективну індивідуальну підготовку та виховання сучасного кваліфікованого фахівця, здатного до вирішення сучасних виробничих завдань, тому у  підготовці  фахівців бере участь висококваліфікований викладацький склад з 12 викладачів, із них 4 кандидати наук, 4 викладачів вищої категорії, 3 – першої, 1 – другої, 2 – спеціалісти:

 

 


БЕРЕНДА

НАТАЛІЯ ЄВГЕНІВНА

Викладач вищої категорії, член циклової

комісії агрономічних дисциплін.

Закінчила Українську ордена Трудового Червоного Прапора с-г. академію за спеціальністю «Агрономія» та здобула кваліфікацію «вчений агроном» у 1987 році.

В 2014 р., закінчила педагогічний факультет НУБіП України по спеціальності професійна освіта та здобула кваліфікацію «агроном-педагог».

У коледжі працює з 2002 року. З 2003 року завідувачка навчально-виробничої лабораторії «Рослинництво». Викладає дисципліну «Агрохімія" 

ГРИГОРЯН

ЛАРИСА ВОЛОДИМИРІВНА

Викладач вищої категорії, голова циклової комісії агрономічних дисциплін.

Закінчила Кримський ордена «Знак Пошани» с-г., інститут ім.М.І. Калініна за спеціальністю «Виноградарство і плодоовочівництво» та здобула кваліфікацію «вчений агроном» у 1987 році.

В 2003 р., закінчила педагогічний факультет НАУ по спеціальності професійне навчання та здобула кваліфікацію «агроном-педагог».

У коледжі працює з 2003 року. Викладає дисципліни:  «Плодоовочівництво», «С/г меліорація». 


ГРИЦЕНКО

ЛЮБОВ ІВАНІВНА

викладач вищої категорії, викладач-методист, член циклової комісії агрономічних дисциплін.

Закінчила Українську ордена Трудового Червоного Прапора сільськогосподарську академію в 1980р. за спеціальністю «Агрономія» та здобула кваліфікацію «вчений агроном».

У 1995 році закінчила педагогічний факультет НАУ по спеціальності професійне навчання та здобула кваліфікацію «агроном-педагог».

У коледжі працює з 1985 р. на посаді викладача з 1995 р.

Куратор групи.

Викладає  дисципліну «Технологія переробки та зберігання продукції рослинництва», "Основи екології".


 

ДЯЧЕНКО

ОЛЕНА АНАТОЛІЇВНА

Викладач І категорії, член циклової комісії агрономічних дисциплін.

Закінчила з відзнакою Національний аграрний університет  за спеціальністю «Агрономія» та здобула кваліфікацію агроном-дослідник» в 2007 році.

В 2014 р., закінчила педагогічний факультет НУБіП України по спеціальності професійна освіта та здобула кваліфікацію «агроном-педагог».

У коледжі працює з 2001 р., на посаді викладача з 2007 р. Куратор групи.

Викладає дисципліни: «Насінництво і селекція», «Захист рослин», "Землеробство".КЛИМЕНОК

ВАЛЕНТИНА ПЕТРІВНА

Викладач вищої категорії, викладач - методист, член циклової комісії агрономічних дисциплін.

Закінчила Білоцерківський с-г., інститут за спеціальністю «Агрономія» та здобула кваліфікацію «вчений агроном» в 1978 р.

В 1991 році закінчила педагогічний факультет НАУ по спеціальності професійне навчання та здобула кваліфікацію «агроном - педагог».

У коледжі працює з 1987 р., на посаді викладача з 1992 р.

Куратор групи.

Викладає дисципліни: «Ботаніка», «Фізіологія рослин», "Агрометеорологія".


 

ПРИМАЧЕНКО

ЄВА  ІЛЛІВНА

викладач   вищої категорії, викладач-методист, член циклової комісії агрономічних дисциплін.

Закінчила Українську ордена Трудового Червоного Прапора сільськогосподарську академію в 1974 за кваліфікацією «вчений – агроном».

В 1983 році педагогічний факультет УСГА по спеціальності професійне навчання та  здобула кваліфікацію «агроном-педагог».

В коледжі працює  з 1967 р., на посаді викладача з 1983 р.

Викладає дисципліни «Кормовиробництво», «Технологія виробництва кормів», "Декоративне садівництво і квітництво".

 


«ЦИКЛОВА КОМІСІЯ ЕКОНОМІЧНИХ ДИСЦИПЛІН»

 

Циклова комісія має такий викладацький склад:

Білан Юрій Борисович – Голова циклової комісії викладач І категорії. Закінчив Полтавський кооперативний інститут. Викладає дисципліну «Статистика».18 років займається педагогічною роботою.

Добронецька Тетяна Броніславівна викладач вищої категорії  має 37 рік загального стажу роботи з них 11  виробничий, 26 педагогічний. Викладає дисципліну «Економіка підприємства».

Бадюк Любов Анатоліївна викладач дисциплін "Економіка підприємства”  викладач вищої категорії, педагогічний стаж роботи 39 рік.

Величко Наталія Миколаївна – викладач дисципліни "Бухгалтерський облік”Закінчила Український державний педагогічний університет ім. Драгоманова та в 1998 році Міжрегіональний інститут післядипломної освіти. Має 20 років загального стажу роботи, 18 років займається педагогічною роботою.

Мазуренко Андрій Андрійович викладач вищої категорії, має 37 рік педагогічного стажу роботи. Викладає дисципліни «Політекономія», «Гроші і кредит».

Цах Людмила Миколаївна – викладач дисциплін "Планування і організація діяльності сільськогосподарських підприємств”. Закінчила Національний аграрний університет. Досвід роботи 27 рік, з них 16 років  на педагогічній роботі.

Ісаєнко Галина Олексіївна викладач І категорії . Закінчила Викладає дисципліни «Менеджмент», «Основи маркетингу»

Викладачі циклової комісії шляхом навчання в аспірантурі, педагогічному факультеті НУБіП України, курсах підвищення кваліфікації постійно удосконалюють свою наукову та педагогічну підготовку.

Відділення має 10 спеціалізованих кабінетів, має комп’ютеризовану лабораторію «Інформаційні системи і технології».СПЕЦІАЛЬНОСТІ: «ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ», «ЕКОНОМІКА»

«Циклова комісія економічних дисциплін»

Професія фінансист

Фінанси - мистецтво, професія, що потребує таланту і терпіння. Це особливий дар бачити цифрами складний світ економіки в його взаємозв’язках і гармонії. Молодший спеціаліст з фінансів по закінченню коледжу – це фахівець з високим рівнем теоретичної і практичної економічної підготовки для виконання правової, фінансової та організаційно-управлінської діяльності.

Фінанси – організація грошових та фінансово-кредитних відносин у різних сферах діяльності; організація роботи з юридичними та фізичними особами; здійснення управлінських рішень, їх оцінка та реалізація; правове та інформаційне забезпечення діяльності фінансових органів України; інформаційна робота із структурними підрозділами фінансових органів та зовнішніми організаціями, оформлення результатів ревізій та прийняття управлінських рішень; здійснення розрахунків при складанні кошторисів доходів і видатків бюджетних установ, здійснення бухгалтерського обліку з виконання доходної частини Держбюджету у відділеннях казначейства; нарахування пенсій, допомоги у відділах соціального захисту населення; складання щоденної оперативної фінансової операції про надходження та напрямки використання та надходження грошових коштів, стану розрахунків на підприємстві.

Фінансист – це спеціаліст, який розуміється в політиці, економіці, знає все про конкурентів і як фахівець повинен розпоряджатись грошовими коштами з метою збільшення капіталу. Його обов'язком є вкладати гроші в інвестиції, нерухомість, попередньо оцінивши можливий прибуток та ризики. Ну і важливим є той факт, що чим ближче ви до грошей, тим вища ймовірність заволодіти ними ( а це саме про фінансиста).

Спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування» для абітурієнта - це:

· перспектива: швидке кар'єрне зростання в реальному секторі економіки;

· престиж: перевага випускника на ринку праці

· високий професіоналізм: новітні інформаційні і освітні технології;

· унікальність: знання, відповідні часу;

· ваше майбутнє: професія фінансист - безпрограшний вибір.

Професія економіст.

Господарство країни нараховує більш ніж 400 галузей виробничої і невиробничої сфери, сотні підприємств різної форми власності, де важливу роботу виконують економісти – спеціалісти, які займаються аналізом фінансово - господарської діяльності (підприємства, фірми, компанії, галузі та ін.) з метою її покращення. Загалом професія налічує одинадцять спеціалізації: економіст з бухгалтерського обліку і аналізу господарської діяльності, з договірних та претензійних робіт, матеріально - технічного забезпечення, фінансового збуту, планування, праці та ін.

Для успішного виконання своїх функціональних обов’язків економіст повинен умітиздійснюватиекономічнийаналізгосподарськоїдіяльностіпідприємств, установ з метою виявлення і мобілізації внутрішньогосподарських резервів; складати фінансову звітність; розробляти заходи щодо раціональної організації та ефективності управління господарською діяльністю підприємства, установи, тощо. Крім цього, він повинен уміти реєструвати фінансові операції, складати облікові реєстри, надавати оперативну інформацію для прийняття фінансових рішень, розраховувати фонди заробітної плати та чисельність працівників.

Перевага випускників спеціальностей «Фінанси, банківська справа та страхування» та «Економіка» у тому, що вони мають широку сферу працевлаштування:

· державний податковий інспектор,

· інспектор з призначення та виплати пенсій,

· бухгалтер,

· бухгалтер - ревізор,

· касир,

· інспектор з питань соціальної допомоги,

· економіст,

· страховий агент,

· кредитний інспектор,

· брокер (посередник) з цінних паперів,

· біржовий маклер,

· інспектор з організації інкасації та перевезення цінностей,

· інспектор-ревізор,

· митний інспектор,

· інспектор з контролю за цінами,

· інспектор з експорту,

· інспектор обмінних пунктів та інші посади.

Продовження навчання:

Випускники мають можливість продовжити навчання на старших курсах у вищих навчальних закладах IIІ- IV рівня акредитації:

· Національний університет біоресурсів і природокористування України;

 

Випускники нашого коледжу конкурентоспроможні на ринку праці серед інших фахівців цієї галузі.

 

 

Кабінет “Кормовиробництва” Зав. кабінетом Примаченко Є.І.


Відкрите заняття з дисципліни «Кормовиробництво» в групі ТВПР-32 Викладач Примаченко Є.І.


Кабінет “Ботаніки”, “Фізіології р-н” та “Мікробіології р-н” Зав. кабінетом Клименок В.П.


Кабінет “Плодоовочівництва” Зав. кабінетом Григорян Л.В.


Кабінет “Насінництва і селекції” Зав. кабінетом Дяченко О.А.


Відкрите заняття з дисципліни «Захист рослин» в групі ТВПР-31, викладач Дяченко О.А.


Кабінет “Екології” Зав. кабінетом Гриценко Л.І.


Лабораторія “Агрохімії” Зав. лабораторією Беренда Н.Є. КОЛЕКЦІЙНО-ДОСЛІДНЕ ПОЛЕ

Змонтовано та поставлено на опори теплицю площею 120 м2.


 

Викладач Гриценко Л.І. та студент відділення під час навчальної практики в теплиці


 

Викладач Беренда Н.Є. зі студентами під час навчальної практики з «Агрохімії»

 


Заготівля снопового матеріалу.


Гуртківці з дисципліни «Насінництво і селекція»


А смородина віддячила щедрим врожаєм!


Зібраний врожай реалізуємо їдальні коледжу та населенню селища


Закладено маточники суниці на мульчуючому агроволокні під керівництвом викладача відділення Беренди Н.Є.


Закладено молодий сад площею 0,8 га.


Викладач Григорян Л.В. під час навчальної практики з «Плодоовочівництва»


Метеорологічний майданчик


 

Зелений клас на 25 місць


 

Викладачі відділення підтримують тісні стосунки з передовими господарствами Київщини, де студенти проходять навчальні, технологічні та переддипломні практики. Відділення має тісний зв’язок з Українським науково-дослідним інститутом картоплярства. Частими гостями коледжу бувають наукові співробітники інституту, які виступають з лекціями, бесідами, дають консультації.


УЧАСТЬ СТУДЕНТІВ ВІДДІЛЕННЯ У НАУКОВИХ КОНФЕРЕНЦІЯХ, ОЛІМПІАДАХ

Студентська науково-пізнавальна конференція  на тему: “Напрямки сучасного органічного землеробства”.


 

Білан Юрій Борисович
zoofirma.ru