Аграрний бізнес

Відділення "Аграрний бізнес"

До складу відділення входять дві циклові комісії:

 • «Циклова комісія агрономічних дисциплін», готує спеціалістів за спеціальністю: «Виробництво і переробка продукції рослинництва»;
 • «Циклова комісія економічних дисциплін», готує спеціалістів за спеціальностями: «Фінанси і кредит» та «Економіка підприємства».


 

ГРИГОРЯН

ЛАРИСА ВОЛОДИМИРІВНА

Зав. відділенням «Аграрний бізнес»,

Викладач І категорії, методист

«Циклова комісія агрономічних дисциплін» свою історію починає з 1912 року з сільськогосподарської школи, де готували землемірів, а з 1965 року значно розширилася при Мироцькому ветеринарному технікумі.

На відділенні здобули професію більше 3000 висококваліфікованих фахівців – спеціалістів сільського господарства.

Навчальний процес спрямований на ефективну індивідуальну підготовку та виховання сучасного кваліфікованого фахівця, здатного до вирішення сучасних виробничих завдань, тому у  підготовці  фахівців бере участь висококваліфікований викладацький склад з 12 викладачів, із них 4 кандидати наук, 4 викладачів вищої категорії, 3 – першої, 1 – другої, 2 – спеціалісти:

 

 


БЕРЕНДА

НАТАЛІЯ ЄВГЕНІВНА

Викладач І категорії, член циклової

комісії агрономічних дисциплін.

Закінчила Українську ордена Трудового Червоного Прапора с-г. академію за спеціальністю «Агрономія» та здобула кваліфікацію «вчений агроном» у 1987 році.

В 2014 р., закінчила педагогічний факультет НУБіП України по спеціальності професійна освіта та здобула кваліфікацію «агроном-педагог».

У коледжі працює з 2002 року.

З 2003 року завідувачка лабораторією«Агрохімія».

Куратор групи.

Викладає дисципліну «Агрохімія».


БЕРНИК

НАТАЛІЯ ОЛЕГІВНА

Викладач спеціаліст, член циклової комісії

агрономічних дисциплін.

Закінчила НУБіП України за спеціальністю «Агрохімія і грунтознавство» та здобула кваліфікацію «дослідник із агрохімії та грунтознавства» у 2009 році.

В 2014 р., закінчила педагогічний факультет НУБіП України по спеціальності професійна освіта та здобула кваліфікацію «агроном-педагог».

В коледжі працює з 2010 року. Куратор групи.

Викладає дисципліни: «Грунтознавство», «Землеробство», «ТВППР».


ГРИГОРЯН

ЛАРИСА ВОЛОДИМИРІВНА

Викладач І категорії, методист, член циклової комісії агрономічних дисциплін.

Закінчила Кримський ордена «Знак Пошани» с-г., інститут ім.М.І. Калініна за спеціальністю «Виноградарство і плодоовочівництво» та здобула кваліфікацію «вчений агроном» у 1987 році.

В 2003 р., закінчила педагогічний факультет НАУ по спеціальності професійне навчання та здобула кваліфікацію «агроном-педагог».

У коледжі працює з 2003 року. Куратор групи. Викладає дисципліни:  «Плодоовочівництво» «Геодезія», «Агрометеорологія».
ГРИЦЕНКО

ЛЮБОВ ІВАНІВНА

викладач вищої категорії, член циклової комісії агрономічних дисциплін.

Закінчила Українську ордена Трудового Червоного Прапора сільськогосподарську академію в 1980р. за спеціальністю «Агрономія» та здобула кваліфікацію «вчений агроном».

У 1995 році закінчила педагогічний факультет НАУ по спеціальності професійне навчання та здобула кваліфікацію «агроном-педагог».

У коледжі працює з 1985 р. на посаді викладача з 1995 р.

Куратор групи.

Викладає  дисципліну «Переробка та зберігання продукції рослинництва».


 ДЯЧЕНКО

ОЛЕНА АНАТОЛІЇВНА

Викладач ІІ категорії, член циклової комісії агрономічних дисциплін.

Закінчила з відзнакою Національний аграрний університет  за спеціальністю «Агрономія» та здобула кваліфікацію агроном-дослідник» в 2007 році.

В 2014 р., закінчила педагогічний факультет НУБіП України по спеціальності професійна освіта та здобула кваліфікацію «агроном-педагог».

У коледжі працює з 2001 р., на посаді викладача з 2007 р. Куратор групи.

Викладає дисципліни: «Насінництво і селекція»,

«Захист рослин», «С-г меліорація».


КЛИМЕНОК

ВАЛЕНТИНА ПЕТРІВНА

Викладач вищої категорії, викладач - методист, член циклової комісії агрономічних дисциплін.

Закінчила Білоцерківський с-г., інститут за спеціальністю «Агрономія» та здобула кваліфікацію «вчений агроном» в 1978 р.

В 1991 році закінчила педагогічний факультет НАУ по спеціальності професійне навчання та здобула кваліфікацію «агроном - педагог».

У коледжі працює з 1987 р., на посаді викладача з 1992 р.

Куратор групи.

Викладає дисципліни: «Ботаніка», «Фізіологія р-н».
КУЗЬМІНЕЦЬ

ОКСАНА МИКОЛАЇВНА

Викладач-спеціаліст, кандидат сільськогосподарських наук, член циклової комісії агрономічних дисциплін.

Закінчила Національний аграрний університет за кваліфікацією «агроном-дослідник» у 2001 році. Захистила кандидатську дисертацію в Інституті садівництва УААН.

Нині навчається на гуманітарно-педагогічному факультеті НУБіП України.

У коледжі працює з 2015 року.

Викладає дисципліни «Технологія виробництва продукції рослинництва», «Землеробство», «Грунтознавство». 

 

ПРИМАЧЕНКО

ЄВА  ІЛЛІВНА

викладач   вищої категорії,  член циклової комісії агрономічних дисциплін.

Закінчила Українську ордена Трудового Червоного Прапора сільськогосподарську академію в 1974 за кваліфікацією «вчений – агроном».

В 1983 році педагогічний факультет УСГА по спеціальності професійне навчання та  здобула кваліфікацію «агроном-педагог».

В коледжі працює  з 1967 р., на посаді викладача з 1983 р.

Викладає дисципліни «Кормовиробництво», «Технологія виробництва кормів».

 


«ЦИКЛОВА КОМІСІЯ ЕКОНОМІЧНИХ ДИСЦИПЛІН»

була заснована у 1999 р. на базі агрономічного відділення.

Навчальний процес забезпечує молодий, енергійний склад:

Викладач вищої категорії Добронецька Тетяна Броніславівна, має 31 рік загального стажу роботи з них 11  виробничий, 20 педагогічний. Викладає дисципліну «Економіка підприємства».

Бадюк Любов Анатоліївна викладач дисциплін "Економіка підприємства”  викладач вищої категорії, педагогічний стаж роботи 33 рік.

Величко Наталія Миколаївна – викладач дисципліни "Бухгалтерський облік”,  "Контроль і ревізія”. Закінчила Український державний педагогічний університет ім. Драгоманова та в 1998 році Міжрегіональний інститут післядипломної освіти. Має 14 років загального стажу роботи, 12 років займається педагогічною роботою.

Жила Віктор Олександрович – викладач І категорії, викладає дисципліни "Бухгалтерський облік”, «Фінансовий облік». Закінчив Київський інститут народного господарства в 1985 році, досвід роботи на виробництві становить 12 років та 14 років педагогічної роботи.

Мазуренко Андрій Андрійович викладач вищої категорії, має 31 рік педагогічного стажу роботи. Викладає дисципліни «Політекономія», «Гроші і кредит».

Мехед Марина Анатоліївна - викладач дисциплін "Економічний аналіз”, "Економіка і нормування праці”. Педагогічний стаж роботи складає 12 років, стаж роботи на виробництві 13 років.

Савчук Наталія Володимирівна – викладач вищої категорії. Закінчила Українську сільськогосподарську академію. Має педагогічного стажу роботи 37 років.

Цах Людмила Миколаївна – викладач дисциплін "Планування і організація діяльності сільськогосподарських підприємств”. Закінчила Національний аграрний університет. Досвід роботи 21 рік, з них 11 років  на педагогічній роботі.

Уразова Світлана Вікторівна - викладач дисциплін "Банківські операції”, "Бухгалтерський облік». Закінчила Сумський державний університет.  13 років займається педагогічною роботою.

Білан Юрій Борисович - Викладач І категорії. Закінчив Полтавський кооперативний інститут. Викладає дисципліну «Статистика».12 років займається педагогічною роботою.

Викладачі циклової комісії шляхом навчання в аспірантурі, педагогічному факультеті НУБіП України, курсах підвищення кваліфікації постійно удосконалюють свою наукову та педагогічну підготовку.

Відділення має 10 спеціалізованих кабінетів, має комп’ютеризовану лабораторію «Інформаційні системи і технології».

Загальна інформація

На відділенні «Аграрний бізнес», здійснюється підготовка фахівців  за ОКР “Молодший спеціаліст” за такими спеціальностями:


НАВЧАЛЬНА РОБОТА

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ «ВИРОБНИЦТВО І ПЕРЕРОБКА ПРОДУКЦІЇ РОСЛИННИЦТВА»

«Циклова комісія агрономічних дисциплін»

Студенти отримують глибокі необхідні професійні знання та практичні навички, підвищують свій культурний і професійний рівень.

Студенти на базі 9 класів, отримують диплом молодшого спеціаліста державного зразка та атестат про середню освіту.

Крім того, випускники відділення разом з дипломами фахівців одержують посвідчення про присвоєння робітничих професій:

 1. Лаборант хімічного аналізу;
 2. Тракторист - машиніст;
 3. Водій автомобіля категорій «В», «С», «В і С»;
 4. Оператор комп’ютерного набору;
 5. Квітникар;
 6. Озеленювач.

Отримавши диплом «Молодшого спеціаліста», студенти мають можливість продовжити навчання за освітньо – кваліфікаційним рівнем «Бакалавр» (базова вища освіта) - за скороченим терміном навчання – 1 рік 10 міс., за державним замовленням.

Особи, які здобули ОКР «Бакалавр» мають змогу вступити до Національного університету  на програму ОКР «Магістр».

Концепція підготовки

Навчання молодших спеціалістів спрямоване на підготовку фахівця, здатного застосовувати адаптивні технології вирощування сільськогосподарських культур з предметної галузі діяльності здійснювати організаційно-технологічне керівництво в галузі рослинництва. Визначати потребу засобів виробництва, зберігання та переробки рослинницької продукції, організовує їх роботу, аналізувати та оцінювати врожайність сільськогосподарських культур, забезпеченість рослин елементами живлення, розробляти заходи щодо збереження ґрунтів від ерозії. Технології виробництва. Зберігання та переробки рослинницької продукції.

Матеріальна база відділення дає можливість формувати міцні знання і  вміння майбутніх фахівців. Теоретичну підготовку та практичні навики студенти набувають в  лабораторіях  захисту рослин, агрохімії, технології виробництва продукції рослинництва, кормовиробництва, ботаніки.

Протягом навчання студенти опановують економічні дисципліни та іноземні мови.

Вивчення дисциплін проводиться за типовими навчальними програмами. В навчальному процесі використовуються сучасні інформаційні технології, методичне забезпечення та навчальні відеофільми створені викладачами відділення.

До послуг студентів 10 лабораторій, 20 кабінетів, навчально – виробниче господарство, навчальні майстерні, колекційно – дослідне поле.

В коледжі є їдальня, гуртожиток, спортивний комплекс, працюють гуртки художньої самодіяльності. Студентам виплачується стипендія на загальних підставах.

Крім того, під час навчання на відділенні, студенти мають можливість отримати необхідні уміння, навички і досвід практичної роботи із майбутньої професії, проходячи виробничу практику в багатьох країнах світу, зокрема Великобританії, Німеччині, Данії, Австрії, Чехії, Фінляндії, США та інших.

Після закінчення навчання випускники відділення працевлаштовуються на  сільськогосподарських підприємствах, агрофірмах та науково - дослідних установах.

Кабінет “Технології виробництва продукції рослинництва” (Зав. кабінетом Тимовська Л.О.)


Кабінет “Кормовиробництва” Зав. кабінетом Примаченко Є.І.


Відкрите заняття з дисципліни «Кормовиробництво» в групі ТВПР-32 Викладач Примаченко Є.І.


Кабінет “Ботаніки”, “Фізіології р-н” та “Мікробіології р-н” Зав. кабінетом Клименок В.П.


Кабінет “Плодоовочівництва” Зав. кабінетом Григорян Л.В.


Кабінет “Насінництва і селекції” Зав. кабінетом Дяченко О.А.


Відкрите заняття з дисципліни «Захист рослин» в групі ТВПР-31, викладач Дяченко О.А.


Кабінет “Екології” Зав. кабінетом Гриценко Л.І.


Лабораторія “Агрохімії” Зав. лабораторією Беренда Н.Є.СПЕЦІАЛЬНОСТІ: «ФІНАНСИ І КРЕДИТ», «ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА»

«Циклова комісія економічних дисциплін»

Професія фінансист

Фінанси - мистецтво, професія, що потребує таланту і терпіння. Це особливий дар бачити цифрами складний світ економіки в його взаємозв’язках і гармонії. Молодший спеціаліст з фінансів по закінченню коледжу – це фахівець з високим рівнем теоретичної і практичної економічної підготовки для виконання правової, фінансової та організаційно-управлінської діяльності.

Фінанси – організація грошових та фінансово-кредитних відносин у різних сферах діяльності; організація роботи з юридичними та фізичними особами; здійснення управлінських рішень, їх оцінка та реалізація; правове та інформаційне забезпечення діяльності фінансових органів України; інформаційна робота із структурними підрозділами фінансових органів та зовнішніми організаціями, оформлення результатів ревізій та прийняття управлінських рішень; здійснення розрахунків при складанні кошторисів доходів і видатків бюджетних установ, здійснення бухгалтерського обліку з виконання доходної частини Держбюджету у відділеннях казначейства; нарахування пенсій, допомоги у відділах соціального захисту населення; складання щоденної оперативної фінансової операції про надходження та напрямки використання та надходження грошових коштів, стану розрахунків на підприємстві.

Фінансист – це спеціаліст, який розуміється в політиці, економіці, знає все про конкурентів і як фахівець повинен розпоряджатись грошовими коштами з метою збільшення капіталу. Його обов'язком є вкладати гроші в інвестиції, нерухомість, попередньо оцінивши можливий прибуток та ризики. Ну і важливим є той факт, що чим ближче ви до грошей, тим вища ймовірність заволодіти ними ( а це саме про фінансиста).

Спеціальність «Фінанси і кредит» для абітурієнта - це:

 • перспектива: швидке кар'єрне зростання в реальному секторі економіки;
 • престиж: перевага випускника на ринку праці
 • високий професіоналізм: новітні інформаційні і освітні технології;
 • унікальність: знання, відповідні часу;
 • ваше майбутнє: професія фінансист - безпрограшний вибір.

Професія економіст.

Господарство країни нараховує більш ніж 400 галузей виробничої і невиробничої сфери, сотні підприємств різної форми власності, де важливу роботу виконують економісти – спеціалісти, які займаються аналізом фінансово - господарської діяльності (підприємства, фірми, компанії, галузі та ін.) з метою її покращення. Загалом професія налічує одинадцять спеціалізації: економіст з бухгалтерського обліку і аналізу господарської діяльності, з договірних та претензійних робіт, матеріально - технічного забезпечення, фінансового збуту, планування, праці та ін.

Для успішного виконання своїх функціональних обов’язків економіст повинен умітиздійснюватиекономічнийаналізгосподарськоїдіяльностіпідприємств, установ з метою виявлення і мобілізації внутрішньогосподарських резервів; складати фінансову звітність; розробляти заходи щодо раціональної організації та ефективності управління господарською діяльністю підприємства, установи, тощо. Крім цього, він повинен уміти реєструвати фінансові операції, складати облікові реєстри, надавати оперативну інформацію для прийняття фінансових рішень, розраховувати фонди заробітної плати та чисельність працівників.

Перевага випускників спеціальностей «Фінанси і кредит» та «Економіка підприємства» у тому, що вони мають широку сферу працевлаштування:

 • державний податковий інспектор,
 • інспектор з призначення та виплати пенсій,
 • бухгалтер,
 • бухгалтер - ревізор,
 • касир,
 • інспектор з питань соціальної допомоги,
 • економіст,
 • страховий агент,
 • кредитний інспектор,
 • брокер (посередник) з цінних паперів,
 • біржовий маклер,
 • інспектор з організації інкасації та перевезення цінностей,
 • інспектор-ревізор,
 • митний інспектор,
 • інспектор з контролю за цінами,
 • інспектор з експорту,
 • інспектор обмінних пунктів та інші посади.

Продовження навчання:

Випускники мають можливість продовжити навчання на старших курсах у вищих навчальних закладах IIІ- IV рівня акредитації:

 • Національний університет біоресурсів і природокористування України;

Випускники нашого коледжу конкурентоспроможні на ринку праці серед інших фахівців цієї галузі.


УЧАСТЬ СТУДЕНТІВ ТА ВИКЛАДАЧІВ У КОНФЕРЕНЦІЯХ.

ІV Міжвузівська студентська науково-практична конференція «Актуальні питання економіки, обліку, фінансів, оцінки майна та майнових прав в Україні». 26.03.2015р. в ВП НУБіП України «Ірпінський економічний коледж» приймали участь студенти та викладачі : Івахненко І.В, науковий керівник – Величко Н.М., Сулима О.І., науковий керівник – Бадюк Л.А, Темрук Т.М., науковий керівник – Мехед М.А.,Гриценко П.В., науковий керівник –Уразова С.В., Ліснічук В.С., науковий керівник – Білан Ю.Б., Скринник Г.М. науковий керівник – Добронецька Т.Б.

ІІІ Науково-практична конференція «Актуальні проблеми економіки фінансів і управління в сучасних умовах» в Боярському коледжі екології і природних ресурсів , приймали участь студенти групи ЕП -31 Опанасенко Т., Гриценко П., Прищепа О.

науковий керівник – Цах Л.М.

11.02.2016 р.відвідали виставку “Інтер-Агро” викладачі Григорян Л.В., Патока В.В. та студенти відділення “Аграрний бізнес” та Міжнародну виставку “Зернові технології. Фрукти. Овочі. Логістика.”

28.02.2016 Відвідали Бородянський елеватор підпорядкований “Агрохолдинг МС” студенти відділення “Аграрний бізнес” та викладач Гриценко Л.І., Тимовська Л.О.

Проведено відкриті заняття :

2. Бадюк Л.А.1.03.2016 р. «Економічна ефективність ветеринарних заходів у тваринництві» в групі В-42

Викладачі циклової комісії економічних дисциплін приймали участь у складанні тестів для он-лайн тестування з дисциплін Банківські операції – Уразова С.В., Управляння витратами – Цах Л.М., Бухгалтерський облік і звітність – Величко Н.М., Економіка і нормування праці – Мехед М.А.,

Уразова С.В. працює над складанням електронного посібника з дисципліни «Фінанси підприємств»


ПРАКТИЧНЕ НАВЧАННЯ

Для підвищення якості практичних знань та вмінь студентів відділення “Аграрний бізнес” викладачі проводять навчальні практики у виробничих умовах

Так, з дисципліни “Технологія зберігання і переробки продукції рослинництва” навчальна практика під керівництвом викладачів Гриценко Л.І. та Тимовської Л.О. проводилась в лабораторії ТОВ Бородянське хлібоприймальне підприємство 28.02.2016 (директор – Правдивий Олег Миколайович (випускник нашого коледжу), завідуюча лабораторією Мельниченко Ніна Іллівна). Підприємство підпорядковане Агрохолдингу МС (генеральний директор герой України – Карасик Ю.М.).

Студенти під керівництвом лаборанта Шапорди Тетяни, до речі випускниці відділення “Аграрний бізнес”, навчилися визначати показники якості зерна пшениці і кукурудзи за допомогою сучасних приладів, якими повністю забезпечена лабораторія. Студенти також ознайомилися з державними стандартами якості зерна, які наближені до європейських, з роботою сучасного нового елеватора, що забезпечує приймання, очищення, сушіння і зберігання зерна до 10 тис. тон.

Визначення вологості зерна (студентка групи ТВПР-42 Антоненко Юля)

Визначення натурної маси зерна пшениці

З 2 березня розпочалася навчальна практика з дисципліни «Планування і організація діяльності підприємств » в групі ЕП-31 викладачами Бадюк Л.А., Цах Л.М. Студенти навчаються складати Бізнес-план.

2 березня 2016 р. на відділенні проводилася виховна година «Кажімо більше теплих » слів» відповідальні викладачі Величко Н.М., Цах Л.М.

Мета : виховувати, доброзичливість, повагу, культуру спілкування в повсякденному житті; виробляти звичку вживати ввічливі слова –привітання та чемну форму звертання. Дати уявлення про правили ввічливості, культуру мовлення. Виховувати бажання користуватись в повсякденному житті „чарівними словами”.КОЛЕКЦІЙНО-ДОСЛІДНЕ ПОЛЕ

Змонтовано та поставлено на опори теплицю площею 120 м2.


 

Викладач Гриценко Л.І. та студент відділення під час навчальної практики в теплиці


 

Викладач Беренда Н.Є. зі студентами під час навчальної практики з «Агрохімії»


Викладач Берник Н.О. з гуртківцями з дисциплін «Землеробство» та «Ґрунтознавство»


 

Викладачі відділення на колекційно – дослідних ділянках


Заготівля снопового матеріалу.


Гуртківці з дисципліни «Насінництво і селекція»


А смородина віддячила щедрим врожаєм!


Зібраний врожай реалізуємо їдальні коледжу та населенню селища


Закладено маточники суниці на мульчуючому агроволокні під керівництвом викладача відділення Беренди Н.Є.


Закладено молодий сад площею 0,8 га.


Викладач Григорян Л.В. під час навчальної практики з «Плодоовочівництва»


Метеорологічний майданчик


Ґрунтовий профіль - вертикальний розріз товщі ґрунту від поверхні до еринської (ґрунтоутворюючої) породи на КДП


Зелений клас на 25 місць


Огляд – конкурс колекційно-дослідного поля


У оглядах-конкурсах, що проводились НМЦ АО Міністерства аграрної політики України: “Організація та функціонування колекційно - дослідного поля”, наше КДП, відділення «Агрономія», Немішаївського агротехнічного коледжу  зайняло І місце серед 44-х ВНЗ І-ІІ р.а.


Викладачі відділення підтримують тісні стосунки з передовими господарствами Київщини, де студенти проходять навчальні, технологічні та переддипломні практики. Відділення має тісний зв’язок з Українським науково-дослідним інститутом картоплярства. Частими гостями коледжу бувають наукові співробітники інституту, які виступають з лекціями, бесідами, дають консультації.


УЧАСТЬ СТУДЕНТІВ ВІДДІЛЕННЯ У НАУКОВИХ КОНФЕРЕНЦІЯХ, ОЛІМПІАДАХ

Студентська науково-пізнавальна конференція  на тему: “Напрямки сучасного органічного землеробства”.


Білан Юрій Борисович
zoofirma.ru