Мельник Наталія - голова студентської ради

Організовує роботу і несе відповідальність за ефективну діяльність виконавчого органу студентського самоврядування. Представляє інтереси студентської громади. Може брати участь у роботі інших колегіальних, робочих органів та комісій, вищого навчального закладу. Має право отримувати необхідну інформацію від адміністрації та органів студентського самоврядування для здійснення своєї діяльності. Має право звертатися до адміністрації коледжу з пропозиціями, заявами, пов’язаних з вирішенням завдань, та захисту студентів. Має право брати участь у засіданні педагогічної ради коледжу при розгляді питань студентського життя. Забезпечення прав та захист інтересів студентів. Делегує свої повноваження з заступником. Постійний контакт з студентами на пряму і через скриньку довіри.

 

 

 

 

 

 

 

 

Добрянська Крістіна -  секретар виконавчого органу

Веде протоколи засідань, веде облік виконання рішень, відповідає за документообіг. Організовує контроль за виконанням рішень. Виступає з повідомленнями про виконання рішень.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Барвено Богдан   - заступник голови студентської ради від відділення "Аграрний бізнес"

Представляє інтереси студентської громади. Може брати участь у роботі інших колегіальних, робочих органів та комісій, вищого навчального закладу. Має право отримувати необхідну інформацію від адміністрації та органів студентського самоврядування для здійснення своєї діяльності. Забезпечення прав та захист інтересів студентів. Постійний контакт з студентами на пряму і через скриньку довіри.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лоїк Артур - заступник голови студентської ради від відділення "Електрифікація і автоматизація сільського господарства"

Представляє інтереси студентської громади. Може брати участь у роботі інших колегіальних, робочих органів та комісій, вищого навчального закладу. Має право отримувати необхідну інформацію від адміністрації та органів студентського самоврядування для здійснення своєї діяльності. Забезпечення прав та захист інтересів студентів.. Постійний контакт з студентами на пряму і через скриньку довіри.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жеребчук Володимир - заступник голови студентської ради від відділення "Експлуатація та технічний сервіс машин та обладнання"

Представляє інтереси студентської громади. Може брати участь у роботі інших колегіальних, робочих органів та комісій, вищого навчального закладу. Має право отримувати необхідну інформацію від адміністрації та органів студентського самоврядування для здійснення своєї діяльності. Забезпечення прав та захист інтересів студентів.. Постійний контакт з студентами на пряму і через скриньку довіри.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гриніна Ірина - заступник голови студентської ради від відділення "Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва"

Представляє інтереси студентської громади. Може брати участь у роботі інших колегіальних, робочих органів та комісій, вищого навчального закладу. Має право отримувати необхідну інформацію від адміністрації та органів студентського самоврядування для здійснення своєї діяльності. Забезпечення прав та захист інтересів студентів.. Постійний контакт з студентами на пряму і через скриньку довіри.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цап Василь - голова з навчально-виховної комісії, є органом комітетом співуправління

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

До його команди входять:

 

Талько Анна, Добрянська Крістіна. Умовою створення є надання допомоги адміністрації в організації навчально-виховного процесу. Демократичність НВК забезпечується через студентський актив, стінну газету, спеціальний стенд. НВК має право: брати участь у профвідборі молоді і проведенні співбесід з абітурієнтами; рекомендувати адміністрації коледжу про відзначення студентів за відмінне навчання і активну участь у громадському житті; рекомендувати адміністрації і директору про знаття стипендії з студентів, що порушують трудову і навчальну дисципліну; вносити пропозиції на адресу адміністрації про прийняття мір і адміністративного впливу до невстигаючих студентів і тих, хто порушує навчальну дисципліну. НВК повинна: вислуховувати студентів, які відстають і порушують графік навчального процесу; узагальнювати і розповсюджувати досвід кращих студентів, відмінників навчання. Надає інформацію до газети «Вісник коледжу».

 

 

 

 

 

 

 

 

Ханенко Максим - голова комісії з військово-спортивної роботи, спільно з керівництвом ДПЮ і фізвиховання планують і організовують позааудиторні спортивні заходи і тренування

 

 

 

 

 

 

 

 

До його команди входять

Левківський Богдан та Гук Олександр. Організовують  змагання, спартакіади, фіззарядку. Проводить туристичні походи. Проводять зустріч з ветеранами, відомими спортсменами. Вносять пропозиції про нагородження кращих спортсменів і відмінників з ДПЮ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Кобзаренко Олександра - Керівник прес-центру.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

До її команди входить

Денщикова Ганна. Прес центр є структурним підрозділом Студентської ради коледжу, спрямованим на інформаційну діяльність: - сторінка на сайті коледжу, дошки оголошень у навчальних корпусах та гуртожитках коледжу; забезпечення інформаційного простору діяльності студентської організації, клубів за інтересами, гуртків, спортивного життя, культурно-масових заходів. Надає інформацію до газети «Вісник коледжу».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анкудович Данило – голова студентського клубу, створюється для задоволення багаточисельних запитів, інтересів студентів і для організації їх дозвілля

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

До його команди входять:

Березнюк Богдан i Виговський Олександр.  Клуб об’єднує гуртки художньої самодіяльності, лекторії, клуби за інтересами і планує свою діяльність відповідно до "Положення про художню раду", "Положення про колектив самодіяльної дискотеки". Залучає студентів у колективи художньої самодіяльності, творчі угрупування і гуртки за інтересами. Надає допомогу адміністрації, профкому в організації урочистих зборів, розробляє спеціальні сценарії для тематичних вечорів. Організовує фестивалі, огляди-конкурси. Організовує роботу дискотеки, готує її програми. Вносить пропозиції про заохочення кращих учасників і колективів художньої самодіяльності. Проводить творчі зустрічі з працівниками мистецтва, працівниками культури. Разом з радою гуртожитків організовує відпочинок студентів, які проживають в них.

 

 

 

 

Корницька Марина –житлово-побутова комісія і контроль за громадським харчуванням, складається з ради гуртожитків і сектору контролю за громадським харчуванням

zoofirma.ru