208 Агроінженерія ( на основі БЗСО, денна, 1 курс)

201 Агрономія (на основі БЗСО, денна, 1 курс)

211 Ветеринарна медицина ( на основі БЗСО, денна, 1 курс)

051 Економіка (на основі БЗСО, денна, на 1 курс)

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка  (на основі БЗСО, денна, 1 курс)

207 Водні біоресурси та аквакультура (на основі БЗСО, денна, 1 курс)

204 Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва (на основі БЗСО, денна, 1 курс)

275 Транспортні технології (на основі БЗСО, денна, 1 курс)

072 Фінанси, банківська справа та страхування (на основі БЗСО, денна, 1 курс)

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. БАКАЛАВР, денна та заочна форма навчання (на основі МС, 1 курс)

208 Агроінженерія/ БАКАЛАВР, денна та заочна форма навчання (на основі МС, 1 курс)

 

051 Економіка (МС на МС, денна, 2 курс)

072 Фінанси, банківська справа та страхування (МС на МС, денна, 2 курс)

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (на основі ПЗСО, денна, 2 курс)

201 Агрономія (МС на МС, денна, 2 курс)

204 Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва (на основі ПЗСО, денна, 2 курс)

207 Водні біоресурси та аквакультура (МС на МС, денна, 2 курс)

208 Агроінженерія (на основі кваліфікованого робітника, денна, 2 курс)

211 Ветеринарна медицина (МС на МС, денна, 2 курс)

275 Транспортні технології (на основі ПЗСО, денна, 2 курс)

051 Економіка (на основі ПЗСО, денна, 2 курс)

072 Фінанси, банківська справа та страхування (на основі ПЗСО, денна, 2 курс)

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (на основі кваліфікованого робітника, денна, 2 курс)

201 Агрономія (на основі ПЗСО, денна, 2 курс)

207 Водні біоресурси та аквакультура (на основі ПЗСО, денна, 2 курс)

211 Ветеринарна медицина (на основі ПЗСО, денна, 1 курс)

275 Транспортні технології (на основі кваліфікованого робітника, денна, 2 курс)

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (на основі МС, денна, 1 курс)

201 Агрономія (на основі кваліфікованого робітника, денна, 2 курс)

208 Агроінженерія, бакалавр (на основі МС, заочна, 1 курс)

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (на основі МС, заочна, 1 курс)

208 Агроінженерія, бакалавр (на основі МС, денна, 1 курс)

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (на основі кваліфікованого робітника, денна, 1 курс) на доповнення

208 Агроінженерія (на основі кваліфікованого робітника, заочна, 1 курс)

з української мови Спеціальність 201 "Агрономія"

з біології Спеціальність 211 "Ветеринарна медицина"

з математики Спеціальність 141 " Електоренергетика, електротехніка та електромеханіка"

з української мови Спеціальність 208 "Агроінженерія"


з української мови Спеціальність 201 "Агрономія"

з біології Спеціальність 211 "Ветеринарна медицина"

з української мови Спеціальність 051 "Економіка"

з математики Спеціальність 208 "Агроінженерія"

з української мови Спеціальність 204 "Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва"

 

з біології Спеціальність 211 "Ветеринарна медицина"

з української мови Спеціальність 141 " Електоренергетика, електротехніка та електромеханіка"

з математики Спеціальність 275 "Транспортні технології"

з української мови Спеціальність "Водні біоресурси та аквакультура"

з української мови Спеціальність 072 "Фінанси, банківська справа та страхування"

 

з української мови Спеціальність 204 "Виробництво і переробка продукції твариннрицтва"


з біології Спеціальність 201 "Агрономія"

з української мови Спеціальність 211 "Ветеринарна медицина"

з української мови Спеціальність 141 " Електоренергетика, електротехніка та електромеханіка"

з математики Спеціальність 208 "Агроінженерія"

 

з математики Спеціальність 051 "Економіка"

з математики Спеціальність 201 "Агрономія"

з української мови Спеціальність 208 "Агроінженерія"

з біології Спеціальність 204 "Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва"

з української мови Спеціальність 211 "Ветеринарна медицина"

 

з української мови Спеціальність 211 "Ветеринарна медицина"

з математики Спеціальність 141 "Електоренергетика, електротехніка та електромеханіка"

з української мови Спеціальність 275 "Транспортні технології"

з математики Спеціальність 072 "Фінанси, банківська справа та страхування"

з біології Спеціальність "Водні біоресурси та аквакультура"

 

з біології Спеціальність 204 "Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва"

Сторінка 1 з 3
zoofirma.ru