23 жовтня канд. техн. наук., доц. Денисенко М. І. було проведено відкрите заняття в групі БАІ – 21 з дисципліни: «Стандартизація та сертифікація машин і обладнання». Тема заняття «Причини виникнення дефектів сільськогосподарської техніки та їх класифікація». На занятті були присутні викладачі: Білан О. А., Савчук Ю. В., Ковальчук В. В., Харьковський І. С., Хоменко В. В. Велика кількість нещасних випадків у сільському господарстві і на дорогах вказує на необхідність крім їх реєстрації визначитися з пріоритетами причин, які їх створюють.

Важливим показником, якій оцінюється при сертифікаційних випробуваннях сільськогосподарської техніки є забезпечення безпеки людини. Вимоги до безпечності машин викладені в Державних стандартах України. Аналіз характерних дефектів були розкриті на відкритому занятті по основним вимогам на виготовлення сільськогосподарської техніки та транспортних засобів, а також розглянуті причини виникнення дефектів їх класифікація. При обґрунтуванні і створенні класифікації розглядали дефекти і недоліки конструкторських розробок, технологічних і виробничих процесів виготовлення сільськогосподарської техніки, її постачання і експлуатації. По результатах роботи заняття встановлено, що найбільш небезпечними є характерні дефекти, які належать до: видив небезпеки, які пов’язані з рухом, видив механічної небезпечності та видив небезпечності, що створені через відсутність (тимчасово) та/або невірне розташування засобів безпеки.

 

Відділення "Експлуатація та технічний сервіс машин та обладнання"

22 жовтня 2019 р. викладач циклової комісії природничо-математичних дисциплін та інформаційних технологій Разкевич І.О. провела показове заняття з інформатики в групі ЕФ-11 на тему: "Спільна робота з документами з використанням "хмарного сервісу" . При написанні спільної статті студенти формували ключові компетентності необхідні у професійній діяльності та в житті.

Циклова комісія природничо-математичних дисциплін та інформаційних технологій

Викладач відділення "Експлуатація та технічний сервіс машин і обладнання" Смиковський С. М. з предмета "Машини та обладнання в АПК" в групі Е-42 провів лабораторну роботу на тему  "Водопідіймальне насосне обладнання. Водопровідні мережі та водозабірне обладнання". Місце проведення "Лабораторія машини та обладнання для твариництва".

Відділення "Експлуатація та технічний сервіс машин і обладнання"

Серед видатних учених XIX ст., що прославили природничі науки, одне з головних місць посідає видатний хімік Дмитро Іванович Менделєєв, який усе своє життя присвятив науці і служінню людству. В 2019 році минає 185 років від дня народження Дмитра Івановича Менделєєва та 150 років від дня відкриття ним фундаментального закону природи – Періодичного закону. Періодичний закон хімічних елементів — один з основних законів природи. Після його створення природознавство пережило наукову революцію, було розроблено нові теорії (будови речовини, відносності, квантової механіки), знайдено нові елементи, але ці відкриття не тільки не зруйнували періодичний закон і періодичну систему, а й розвинули їх, надали їм нового змісту, затвердили їх фундаментальність.

21 жовтня викладачі циклової комісії природничо – математичних дисциплін та інформаційних технологій Висогурська Т. І. і Шепелюк Л. М. разом із студентами групи А – 11 провели відкриту виховну годину "Життя і діяльність Дмитра Івановича Менделєєва". Під час виховної години студенти дізналися про цікаві факти з життя та діяльності видатного вченого. Активну участь у підготовці та проведенні виховного заходу прийняли студенти групи А – 11 Каут В., Кишинівська М., Салій Я., Мехед Д., Михайленко А., Дудар В., Вінарська К., Вознюк Д. та студентка групи ТВПТ – 12 Михайлова М.

Циклова комісія природничо – математичних дисциплін та інформаційних технологій

Понеділок, 21 жовтня 2019 12:17

Показове заняття з біології

18 жовтня викладач Кривонос Г. А. провела показове лабораторне заняття з предмету "Біологія і екологія" у групі ТВПТ-11 на тему "Визначення деяких органічних речовин та їхніх властивостей". На занятті студенти хімічним способом визначали такі органічні сполуки як крохмаль, жири, білки, досліджували їхні властивості та доводили наявність у складі живих організмів та продуктах харчування. Заняття організоване як дослідження і виконувалось шляхом кооперативної взаємодії студентів. На занятті для ефективної роботи застосовувались інтерактивні методи та прийоми навчання, які сприяли ефективній роботі студентів, розвивали потяг до творчого пошуку, уміння логічно і критично мислити, аналізувати, порівнювати, встановлювати причинно – наслідкові зв’язки, узагальнювати, робити висновки, формувати навички колективної діяльності та відповідальності кожного у досягненні поставлених цілей. Викладачі, які відвідали заняття, високо оцінили роботу студентів та викладача Кривонос Г. А. на занятті. 

Циклова комісія технології виробництва та переробки продукції тваринництва

Сторінка 10 з 257
zoofirma.ru