Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України № 88-а від 02 лютого 2017 року «Про проведення акредитаційної експертизи» експертна комісія Міністерства освіти і науки України здійснювала роботу у складі:

- голова експертної комісії - Мерзлов Сергій Віталійович, професор кафедри харчових технологій і технологій переробки продукції тваринництва біолого-технологічного факультету Білоцерківського національного аграрного університету, доктор с.-г. наук;

- член експертної комісії - Сич Роман Олександрович, завідувач заочним відділенням Іллінецького державного аграрного коледжу, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист;

у період з 08.02.2017р. по 10.02.2017р розглянула подані матеріали та провела перевірку безпосередньо у ВП НУБіП України «Немішаївський агротехнічний коледж» щодо акредитації за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Молодший спеціаліст» зі спеціальності 5.09010201 «Виробництво та переробка продукції тваринництва».

 

З метою проведення чергової акредитаційної експертизи підготовки молодших спеціалістів у Відокремленому підрозділі Національного університету біоресурсів і природокористування України «Немішаївський агротехнічний коледж» зі спеціальності 5.10010201 «Експлуатація та ремонт машин і обладнання агропромислового виробництва» та відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України № 87-А від 02 лютого 2017 року «Про проведення акредитаційної експертизи», у період з 08.02.2017р. по 10.02.2017р. на відділенні «Експлуатація та технічний сервіс машин та обладнання» працювала експертна комісія у складі:

- голова експертної комісії – Мітін В’ячеслав Миколайович, доцент кафедри «Машиновикористання в землеробстві» Таврійського державного агротехнологічного університету, кандидат технічних наук,

- член експертної комісії – Івашина Марія Богданівна, голова  циклової комісії професійно-практичної підготовки відділення «Механізація сільського господарства» Таращанського агротехнічного коледжу імені Героя Радянського Союзу О.О. Шевченка.

Експертні висновки розташовані в закладці «Доступ до публічної інформації».

 

08 лютого 2017 р. експертна комісія Міністерства освіти і науки України в складі голови експертної комісії Бібена Івана Андрійовича, к.вет.н., доцента кафедри паразитології та ветеринарно-санітарної експертизи, декана факультету ветеринарної медицини Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету та члена експертної комісії Кондратюка Василя Олександровича, заступника директора з навчальної роботи, викладача дисципліни ветеринарно-санітарної експертизи з основами переробки Компаніївського технікуму ветеринарної медицини Білоцерківського національного аграрного університету закінчила проведення акредитаційної експертизи підготовки молодших спеціалістів спеціальності 5.11010101 «Ветеринарна медицина» у Відокремленому підрозділі Національного університету біоресурсів і природокористування України «Немішаївський агротехнічний коледж».

 

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України № 85-а від 02 лютого 2017 року «Про проведення акредитаційної експертизи» експертна комісія Міністерства освіти і науки України здійснювала роботу у складі:

- голова експертної комісії – Гордійчук Іван Йосипович, професор кафедри енергетики та електротехнічних систем в агропромисловому комплексі Подільського держаного аграрно-технічного університету, кандидат технічних наук, доцент;

- член експертної комісії – Момотюк Вікторія Вікторівна, завідувач відділення електрифікації Мирогощанського агарного коледжу;

 

До Немішаївського агротехнічного коледжу завітала Заступник Міністра аграрної політики та продовольства України з питань європейської інтеграції Ольга Василівна Трофімцева.

 

Сторінка 233 з 234
zoofirma.ru