Понеділок, 13 лютого 2017 08:01

Експертна комісія Міністерства освіти і науки України з питань акредитації спеціальності 5.09010201 «Виробництво та переробка продукції тваринництва»

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України № 88-а від 02 лютого 2017 року «Про проведення акредитаційної експертизи» експертна комісія Міністерства освіти і науки України здійснювала роботу у складі:

- голова експертної комісії - Мерзлов Сергій Віталійович, професор кафедри харчових технологій і технологій переробки продукції тваринництва біолого-технологічного факультету Білоцерківського національного аграрного університету, доктор с.-г. наук;

- член експертної комісії - Сич Роман Олександрович, завідувач заочним відділенням Іллінецького державного аграрного коледжу, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист;

у період з 08.02.2017р. по 10.02.2017р розглянула подані матеріали та провела перевірку безпосередньо у ВП НУБіП України «Немішаївський агротехнічний коледж» щодо акредитації за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Молодший спеціаліст» зі спеціальності 5.09010201 «Виробництво та переробка продукції тваринництва».

 

У процесі експертизи надано об’єктивну оцінку матеріалам самоаналізу ВП НУБіП України «Немішаївський агротехнічний коледж» зі спеціальності 5.09010201 «Виробництво та переробка продукції тваринництва»; перевірено установчі документи, матеріали освітньої діяльності; розглянуто освітньо-кваліфікаційну характеристику, освітньо-професійну програму, навчальний план підготовки фахівців зі спеціальності 5.09010201 «Виробництво та переробка продукції тваринництва»; проаналізовано зміст, організацію навчально-виховного процесу, форми і методи контролю навчання студентів, а також кваліфікаційний рівень керівного і викладацького складів ВП НУБіП України «Немішаївський агротехнічний коледж», випускової циклової комісії технологічних та рибоводних дисциплін, матеріали інформаційно-методичного та матеріально-технічного забезпечення; здійснено оцінювання рівня знань та умінь студентів шляхом проведення комплексних контрольних робіт із дисциплін, які вивчаються студентами акредитованої спеціальності.

За підсумками експертного оцінювання безпосередньо на місці експертна комісія Міністерства освіти і науки України зробила висновок про можливість акредитації спеціальності 5.09010201 «Виробництво та переробка продукції тваринництва» у Відокремленому підрозділі Національного університету біоресурсів та природокористування України «Немішаївський агротехнічний коледж» з ліцензованим обсягом освітньої послуги 50 (п’ятдесят) осіб денної форми навчання.

Прокоментувати:

Переконайтеся, що ви вводите інформацію, де це зазначено (*) . HTML-код не допускається.

zoofirma.ru