Викладачі відділення "Ветеринарна медицина" Слободчик В. С., Ремезовська Г. Г., Пташник Г. О., 28.11.2019 р. відвідали міжнародну науково – практичну конференцію на тему: "Освітньо-наукові аспекти контролю інфекційних хвороб тварин".

Модератор конференції Недосеков В. В. доктор ветеринарних наук, професор ,завідувач кафедри епізоотології та ветеринарної справи НУБіП України у своїй доповіді на тему "Менеджмент стада в контролі інфекційних хвороб" озвучив основні аспекти:

"Благополуччя тварин: свобода від болю, голоду, травм, ,стресу, вільне пересування - це є підстава для створення законодавчої бази Кодексу здоров’я тварин, а також червоної лінії біобезпеки. На сьогоднішній день небезпеку представляють емерджентні хвороби, транспортні та екзотичні."

Доповідь Галатюка О. Є. (Житомирське НАУ) на тему : "Колапс бджолиних сімей".

"Бджоли - це висока цивілізація, яка має високий інтелект і з народження володіють трьома мовами: мовою звуків, мовою танцю, мовою феромонів."

Виступ Ребенко Г. І. (Сумський НАУ) "Африканська чума –загроза свинарству приватного сектора". Та багато інших цікавих наукових доповідей, обговорень нагальних питань і проблем у сфері ветеринарної медицини прозвучало на конференції.

Висловлюємо щиру подяку ВФПО НМЦ за організацію та змістовне проведення конференції.

Народні традиції — це досвід, погляди, смаки, норми поведінки, що передаються з покоління в покоління. Народний звичай — це здавна прийнятий порядок або правило, що застосовується в громадському чи родинному житті. Народний обряд або ритуал — це форма поведінки людей, що давно склалася і підтримується новими поколіннями. З метою формування в студентів правильного розуміння здорового способу життя, вивчення характеристик основних його компонентів, ознайомлення з традиціями, звичаями, ритуалами, обрядами, які характеризують спосіб життя українців; виховання патріотизму та інтернаціоналізму; поваги до традицій рідного народу, розвиток аналітичного мислення, ерудиції, пам’яті студентів, формування зв’язків між історією, фізичною культурою, біологією, географією, безпеки життєдіяльності людини 27 листопада викладачі Лоїк О.А., Лісовський Л.В. та Іващенко С.В. та студенти груп М – 32 та М – 41 провели відкриту виховну годину «Українські народні традиції здорового способу життя». Мета виховної години довести до свідомості студентів ,що народні традиції,родинні свята,мають позитивний вплив на розвиток здоров’я усіх членів сім’ї,розвивати усне мовлення через розповіді про улюблені свята,збагачувати словниковий запас студентів через ознайомлення з прислів’ями і приказками про здоров’я. Формувати бажання дбати про своє здоров’я.

Середа, 27 листопада 2019 14:19

Відкрите практичне заняття

26 листопада на базі НВЛ «Тваринництво» викладачем відділення «Ветеринарна медицина» Шевчук О.Є. було проведено відкрите практичне заняття з дисципліни «Зоогігієна з основами санітарії» в групі В-31 на тему: «Гігієна великої рогатої худоби». Під час заняття студенти мали можливість закріпити свої теоретичні знання та набули практичних навичок з методики проведення санітарно-гігієнічного обстеження тваринницького об’єкту та дали санітарну оцінку умовам утримання, годівлі і використання тварин. Підсумки своєї роботи оформили актом на ветеринарно-санітарне обстеження

Ніна Овчарук Фото Моос Н.П.

Вівторок, 26 листопада 2019 14:26

Показове заняття з фізики

Відповідно плану роботи циклової комісії природничо-математичних дисциплін та інформаційних технологій 22 листопада Лукерченко Т.П. провела показове заняття з фізики в групі ТВПТ-12 на тему «Механічні коливання та хвилі. Звук». Метою заняття було формування предметних та ключових компетентностей. Застосування викладачем на занятті інтерактивних форм навчання – роботи в парах, групової роботи, методу «Встанови відповідність», гри «Фізичне лото», створило освітню атмосферу, за якої студенти виступали активними здобувачами знань. Музика Бетховена налаштувала на естетичне сприйняття нового матеріалу. Пояснення і демонстрація дослідів, розв`язування задач прикладного змісту супроводжувались мультимедійною презентацією. Фізкультхвилинка не лише урізноманітнила заняття, а й мала навчальний зміст. Рефлексія показала, що заняття для студентів було змістовним та емоційно насиченим.

Циклова комісія природничо-математичних дисциплін та інформаційних технологій

Понеділок, 25 листопада 2019 14:21

Екскурсія до Водно-інформаційного центру

Для України підвищення рівня інформованості про водні ресурси, усвідомлення необхідності їх збереження та раціонального використання – завдання першорядної важливості, стратегічне. Проблема глобального дефіциту прісної води стоїть у нашій країні дуже гостро. 20 листопада викладачі циклової комісії природничо – математичних дисциплін та інформаційних технологій Висогурська Т. І., Лукерченко Т. П. та Шепелюк Л. М. разом із студентами груп Р – 21, Е – 21 та А – 21 відвідали Водно – інформаційний центр у Києві (Музей води). Метою екскурсії до інформаційного центру було поглиблення знань про властивості води; роль води в природі та значення для життя і господарської діяльності людини. Екскурсія була спрямована на виховання екологічної допитливості, потреби бережливого ставлення до водойм та економного використання води. Експозиція музею діє за схемою «три в одному»: їй властиві риси музею, технічної виставки та аквапарку. Завдяки моделям і схемам студенти ознайомилися з процесами водоочищення, системою водопостачання, кругообігом води в природі, а також з усім розмаїттям форм існування води на нашій планеті. За допомогою експозицій музею вони поспостерігали, як тануть льодовики, як народжуються дощі, як влаштована артезіанська свердловина. Студенти прослухали розповідь екскурсовода про світові запаси прісної води та раціональне їх використання. Великий інтерес студентів викликала історична частина композиції. Наприклад, самі будівлі водонапірних веж, експозиція фрагментів труб, які в різний час використовувалися для водопостачання. Екскурсія до музею збагатила студентів новими знаннями та враженнями.

Циклова комісія природничо – математичних дисциплін та інформаційних технологій

Сторінка 1 з 262
zoofirma.ru