Виталий

Виталий

10 жовтня 2019 року студенти 2 курсу спеціальності "Фінанси, банківська справа та страхування, "Економіка ВП НУБіП України "Немішаївський агротехнічний коледж" разом зі своїм куратором Біланом Ю.Б., викладачем економічних дисциплін Бадюк Л.А. і завідувачем відділення "Аграрний бізнес" Криворучко Я.С. відвідали Музей грошей Національного банку України. Музей відкрито у 2004 році, проте формування колекції розпочалося ще в 1989 році. Під час екскурсії студенти мали можливість переглянути 4000 експонатів із 13 000 одиниць загального фонду Музею. Те, про що раніше наші майбутні фінансисти та банкіри читали лише у підручниках з дисциплін "Гроші та кредит", "Політекономія" (розділ "Гроші та грошовий обіг") нарешті змогли побачити своїми очима! Головна мета експозиції – розповісти про зародження і розвиток фінансово-грошових відносин на території України з найдавніших часів до сьогодення. Різноманіття грошових засобів переконало студентів в унікальності грошового обігу на українських землях, які знаходилися на перетині кордонів великих імперій. Без сумніву можна сказати, що Музей грошей є одним з найкращих місць у Києві, які точно варто відвідати.

Відділення "Аграрний бізнес"

 15 жовтня викладач  відділення "Експлуатація та технічний сервіс машин та обладнання" Харьковський І.С. провів відкрите заняття з дисципліни «Сільськогосподарські машини» на тему: "Машини з дисковими робочими органами" для студентів-бакалаврів. В результаті проведеного заняття студенти ознайомилися з методами обґрунтування і визначення параметрів робочих органів, режимів роботи і показників машин з дисковими робочими органами та тенденціями  їх розвитку. А також навчилися виконувати технологічні та конструктивні розрахунки з удосконалення робочих органів даних машин.

10 жовтня 2019 року викладачем відділення "Електрифікація і автоматизація сільського господарства" Самойленком П.Г. проведене відкрите практичне заняття в групі Е-22 з дисципліни "Основи електроніки і мікросхемотехніки" на тему "Розрахунок параметричного стабілізатора напруги". Мета заняття: формування практичних умінь і навичок, необхідних в майбутній професійній діяльності та застосування на практиці отриманих теоретичних знань. Виховна мета заняття: виховання свідомого ставлення до праці та навчання, любові до обраної професії, активної життєвої позиції. Практичне заняття розпочалось з колоквіуму, на якому студенти проявили свої теоретичні знання з теми "Кремнієві стабілітрони", яка є основою для даної практичної роботи. Колоквіум став підтвердженням готовності студентів до виконання практичної роботи. На практичному занятті студенти під керівництвом викладача провели необхідні розрахунки елементів схеми параметричного стабілізатора напруги та визначили його вхідні параметри, при яких він забезпечить ефективне функціонування. Пояснення виконання практичної роботи супроводжувались посиланням на вже вивчений навчальний матеріал та міжпредметні зв’язки. Практичні розрахунки супроводжувались графічними побудовами. На практичному занятті були присутні викладачі відділення "Електрифікація і автоматизація сільського господарства" та завідувач навчальної частини Білан О.А., які після заняття висловили свої думки стосовно його проведення. Такі обговорення проведеного заняття в професійному середовищі сприяють підвищенню рівня донесення знань до студентів. Всі присутні на обговорені висловили думку про те, що практичне заняття досягло мети і було проведене на високому рівні.

Викладач відділення "Електрифікація і автоматизація сільського господарства" Самойленко П.Г.

Адміністрація ВП НУБіП України "Немішаївський агротехнічний коледж" постійно дбає про забезпечення і оновлення матеріально-технічної бази коледжу.

Для виробничих потреб навчально-виробничих лабораторій "Тваринництво" та   "Рослинництво" придбали нову сільськогосподарську техніку - кормороздавач тракторний універсальний КТУ-10А,  що призначений  для транспортування і роздавання кормів,  а також для перевезення різних сільськогосподарських вантажів, і звичайно, для навчальної практики студентів. 

В рамках проведення тижня циклової комісії фізичного виховання та захист Вітчизни 9 жовтня 2019 року викладач дисципліни "Безпека життєдіяльності" Шатохіна Ірина Валентинівна провела відкрите заняття у групі Р-21. Тема відкритого заняття "Надання долікарської допомоги в екстрених ситуаціях". Студенти активно відповідали на запитання викладача та дискутували при обговоренні основних питань та вчилися практично надавати долікарську допомогу.

09 жовтня 2019 р. на відділенні ЕТСМО відбулося підведення підсумків виробничо-технологічної практики, яку проходили студенти 4 курсу (групи М-41, М-42) в період з 15.08.19 р. по 30.09.19 р. на виробництві базових господарств по місцю проживання студентів.

Студенти успішно презентували свої практичні досягнення і підтвердили наявність хорошої теоретичної і практичної підготовки в коледжі, що відмітила комісія в складі завідувач відділення Дяченко П. І., викладачів Хоменко В. В., Лісовського Л. В.

   В рамках проведення тижня циклової комісії  фізичного виховання та захист Вітчизни, продовжуючи свою роботу, викладачі активно проводять відкриті заняття. Так, 8 жовтня2019 року   викладач дисципліни «Фізичне виховання» Атаманчук Тетяна Григорівна провела відкрите заняття у групі М-21. Тема відкритого заняття «Легка атлетика. Удосконалення техніки метання. Удосконалення техніки бігу на короткі дистанції. Двостороння гра у футбол».

ОГОЛОШЕННЯ 

У п'ятницю 11 жовтня 2019 року до Дня Захисника України та Дня Українського козацтва 

буде проведено виховну годину  "Свято мужності і відваги" 

для студентів перших курсів. 

Місце проведення - читальна зала бібліотеки 

ВП НУБіП України "Немішаївський агротехнічний коледж"

 

Сторінка 1 з 156
zoofirma.ru