Освітня діяльність

Навчально  меточний підрозділ – структурний ланка коледжу, що забезпечує вдосконалення навчального процесу, сприяння професійній, методичній підготовці викладацького складу, координацію діяльності підрозділів коледжу з питань організації навчального процесу.

Навчально-методичний підрозділ  у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», законодавчими й іншими нормативно-правовими актами органів державної влади та місцевого самоврядування, а також Положенням, Правилами внутрішнього розпорядку Немішаївського агротехнічного коледжу, наказами та розпорядженнями адміністрації коледжу, Положенням про навчально-методичний підрозділ.

Робота навчально-методичного підрозділу проводиться відповідно до завдань і плану, що розробляється на навчальний рік.

Напрями роботи навчально-методичного підрозділу:

  • Реалізація концепції освітньої діяльності коледжу, контроль за виконанням законодавчих актів та нормативно-правових документів про вищу освіту, рішень педагогічної ради і дирекції, наказів директора, розпоряджень заступника директора з навчально-методичної роботи з питань організації навчального процесу.
  • Вивчення, узагальнення та впровадження передового досвіду в організацію навчальної роботи відділень і циклових комісій.
  • Інформування студентів та викладачів про зміни в організації навчального процесу.
  • Здійснення планування та контролю навчального процесу в розрізі навчального року.
  • Підготовка статистичних звітів.
  • Підготовка проектів наказів розпоряджень та положень з питань організації навчального процесу, підготовка необхідних матеріалів для розгляду на педагогічній  раді коледжу.
  • Впровадження автоматизованої системи підготовки та ведення документації навчального процесу.

Матеріал підготували:

Зав.бібліотекою А.Костромська

Завідувач НМК О.Білан

Сторінка 6 з 6
zoofirma.ru