Освітня діяльність

11 квітня 2018 року викладачем технологічного відділення Голуб Р.А. були проведені практичні заняття з дисципліни «Іхтіологія (загальна та спеціальна») для студентів 3 курсу спеціальності 207 «Водні біоресурси та аквакультура». Метою практичних занять було навчитися визначати види промислових риб за допомогою визначника риб використовуючи попередньо засвоєні знання з загальної іхтіології. На занятті  були представлені наступні види риб: товстолоб строкатий, сібас, сайра, форель райдужна, камбала морська та інші. Всі студенти виконали поставлені перед ними завдання та отримали позитивні оцінки, а головне - найцінніший досвід.

Підготували Петренко Н.В., Голуб Р.А.

З 10  КВІТНЯ ПО 27 КВІТНЯ 2018 Р.

проходить І тур огляду-конкурсу методичних матеріалів та творчості викладачів і студентів.

У конкурсі беруть участь творчі роботи за напрямами:

  • методичні матеріали;
  • художньо-естетична творчість.

Навчально  меточний підрозділ – структурний ланка коледжу, що забезпечує вдосконалення навчального процесу, сприяння професійній, методичній підготовці викладацького складу, координацію діяльності підрозділів коледжу з питань організації навчального процесу.

Навчально-методичний підрозділ  у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», законодавчими й іншими нормативно-правовими актами органів державної влади та місцевого самоврядування, а також Положенням, Правилами внутрішнього розпорядку Немішаївського агротехнічного коледжу, наказами та розпорядженнями адміністрації коледжу, Положенням про навчально-методичний підрозділ.

Робота навчально-методичного підрозділу проводиться відповідно до завдань і плану, що розробляється на навчальний рік.

Напрями роботи навчально-методичного підрозділу:

  • Реалізація концепції освітньої діяльності коледжу, контроль за виконанням законодавчих актів та нормативно-правових документів про вищу освіту, рішень педагогічної ради і дирекції, наказів директора, розпоряджень заступника директора з навчально-методичної роботи з питань організації навчального процесу.
  • Вивчення, узагальнення та впровадження передового досвіду в організацію навчальної роботи відділень і циклових комісій.
  • Інформування студентів та викладачів про зміни в організації навчального процесу.
  • Здійснення планування та контролю навчального процесу в розрізі навчального року.
  • Підготовка статистичних звітів.
  • Підготовка проектів наказів розпоряджень та положень з питань організації навчального процесу, підготовка необхідних матеріалів для розгляду на педагогічній  раді коледжу.
  • Впровадження автоматизованої системи підготовки та ведення документації навчального процесу.

Матеріал підготували:

Зав.бібліотекою А.Костромська

Завідувач НМК О.Білан

Сторінка 6 з 6
zoofirma.ru