Навчальна діяльність

18 квітня викладачі ВП НУБіП України «Немішаївський агротехнічний коледж» Павлюк Любов Володимирівна, Моргун Наталя Миколаївна та Хоменко Олена Миколаївна прийняли участь у тренінгу «Розробка електронних підручників та посібників», який відбувся в НМЦ «Агроосвіта». Тренінг був насиченим, цікавим та водночас практичним, де викладачі мали можливість самостійно створити розділ електронного підручника. Методисти досконало та поетапно ділились методикою створення електронних посібників та підручників.

Підготували Павлюк Л.В., Моргун Н.М., Хоменко О.М.

12 квітня  2018 року на відділенні "Аграрний бізнес" викладач Дяченко О.А. провела відкрите  практичне заняття в групі ТВПР - 41 з дисципліни "Декоративне садівництво та квітникарство" на тему: «Розмноження квітково-декоративних рослин живцями на прикладі хвойних рослин та самшиту».

11 квітня 2018 року викладачем технологічного відділення Голуб Р.А. були проведені практичні заняття з дисципліни «Іхтіологія (загальна та спеціальна») для студентів 3 курсу спеціальності 207 «Водні біоресурси та аквакультура». Метою практичних занять було навчитися визначати види промислових риб за допомогою визначника риб використовуючи попередньо засвоєні знання з загальної іхтіології. На занятті  були представлені наступні види риб: товстолоб строкатий, сібас, сайра, форель райдужна, камбала морська та інші. Всі студенти виконали поставлені перед ними завдання та отримали позитивні оцінки, а головне - найцінніший досвід.

Підготували Петренко Н.В., Голуб Р.А.

З 10  КВІТНЯ ПО 27 КВІТНЯ 2018 Р.

проходить І тур огляду-конкурсу методичних матеріалів та творчості викладачів і студентів.

У конкурсі беруть участь творчі роботи за напрямами:

  • методичні матеріали;
  • художньо-естетична творчість.

Навчально  меточний підрозділ – структурний ланка коледжу, що забезпечує вдосконалення навчального процесу, сприяння професійній, методичній підготовці викладацького складу, координацію діяльності підрозділів коледжу з питань організації навчального процесу.

Навчально-методичний підрозділ  у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», законодавчими й іншими нормативно-правовими актами органів державної влади та місцевого самоврядування, а також Положенням, Правилами внутрішнього розпорядку Немішаївського агротехнічного коледжу, наказами та розпорядженнями адміністрації коледжу, Положенням про навчально-методичний підрозділ.

Робота навчально-методичного підрозділу проводиться відповідно до завдань і плану, що розробляється на навчальний рік.

Напрями роботи навчально-методичного підрозділу:

  • Реалізація концепції освітньої діяльності коледжу, контроль за виконанням законодавчих актів та нормативно-правових документів про вищу освіту, рішень педагогічної ради і дирекції, наказів директора, розпоряджень заступника директора з навчально-методичної роботи з питань організації навчального процесу.
  • Вивчення, узагальнення та впровадження передового досвіду в організацію навчальної роботи відділень і циклових комісій.
  • Інформування студентів та викладачів про зміни в організації навчального процесу.
  • Здійснення планування та контролю навчального процесу в розрізі навчального року.
  • Підготовка статистичних звітів.
  • Підготовка проектів наказів розпоряджень та положень з питань організації навчального процесу, підготовка необхідних матеріалів для розгляду на педагогічній  раді коледжу.
  • Впровадження автоматизованої системи підготовки та ведення документації навчального процесу.

Матеріал підготували:

Зав.бібліотекою А.Костромська

Завідувач НМК О.Білан

Сторінка 5 з 6
zoofirma.ru