Освітня діяльність
Четвер, 08 квітня 2021 06:22

Положення освітньої діяльності

Положення про організацію освітнього процесу від 09.02.2018

Положення про практичне навчання студентів від 10.02.2018

Положення про ВСП "Немішаївський фаховий коледж НУБіП України" від 15.10.2020

Положення про перевід студентів на місця навчання за держамним замовленням від 12.02.2021

Положення про екзамени та заліки від 12.02.2021

Положення про порядок перезарахування навчальних дисциплін та визначення академічної різниці від 12.02.2021

Положення про дистанійне навчання від 12.02.2021

Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів від 12.02.2021

Порядок надання пільг та проживання окремих категорій студентів в студентських гуртожитках від 12.02.2021

Положення про призначення та виплату соціальної стипендії від 12.02.2021

Положення про рейтинг педагогічних працівників від 12.02.21

Положення про переведення на індивідуальний графік навчання за індивідуальним навчальним планом студентів від 12.02.2021

Положення про адміністративну раду від 12.02.2021

Положення про академічну мобільність від 12.02.2021

Положення про державну підсумкову атестацію від 12.02.2021

Положення про екзаменаційну комісію від 12.02.2021

Положення про педагогічну раду від 12.02.2021

Положення про самостійну роботу студентів від 12.02.21

Вівторок, 06 квітня 2021 08:09

Сертифікати про акредитацію

 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Сторінка 1 з 8
zoofirma.ru