«Не досить оволодіти премудрістю, потрібно також уміти користуватися нею»

Цицерон

Саме під таким девізом 21 травня 2021 року викладач Грицак В.О. провела показове заняття з математики на тему «Конус, його елементи. Перерізи конуса. Бічна і повна поверхні конуса». Різноманітність форм та методів роботи на занятті сприяли результативності досягнення поставленої мети: сформувати поняття конуса та його елементів, розглянути основні види перерізів конуса; сформувати поняття поверхні конуса; розвитку математичної компетентності студентів, формувати вміння висловлювати та обґрунтовувати свою думку, вирішувати проблемні ситуації, бажання пізнавати нове, прививати інтерес до математики. Вдало застосовані на різних етапах заняття інтерактивні технології навчання активізували пізнавальну діяльність студентів. Були використані такі інтерактивні методи: «Асоціативний кущ», «Метеоритний дощ», «Так чи ні», «Незакінчене речення», «Мікрофон» та ін. На етапі актуалізації опорних понять та уявлень стимулом до включення всіх студентів в навчальну діяльність стала форма перевірки знань у вигляді графічного диктанту.

Мотивуючи важливість вивчення нової теми, викладач підтримувала постійний зв’язок теорії з життям, з практикою. Пояснення нового матеріалу із використанням міжпредметних зв’язків, мультимедійного супроводу з доповненнями «Геометрія в долоні», «Цікаво знати» сприяли відтворенню у студентів самостійних суджень і практичних дій. Це створило атмосферу доброзичливості, співпраці викладача та студентів, комфортних умов навчання, які викликали у кожного слухача відчуття своєї успішності, інтелектуальної спроможності.

Систематизація набутих знань відбувалась шляхом виконання вправи «Встанови відповідність» (завдання формату ЗНО), результати якої засвідчили розуміння студентами теоретичних та практичних знань. При узагальненні використано «прес-метод».

Аналізуючи заняття, студенти висловлювали свої думки з теми, виконували інтерактивні вправи, проявили здатність до пошуку та аналізу інформації, самостійно розв’язували задачі, спираючись на свої потенційні можливості і вже набуті знання.

Циклова комісія природничо-математичних дисциплін та ІТ.

Опубліковано в Новини

15-17 грудня 2020 року для викладачів закладів фахової передвищої освіти у рамках українсько-німецького проєкту «Сприяння розвитку професійної освіти в аграрних коледжах України» (FABU) був проведений онлайн семінар «Діджиталізація та автоматизація в аграрній електротехніці». Семінар проводився для викладачів спеціальних дисциплін спеціальності 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка".

В роботі семінару приймав участь викладач відділення «Електрифікація і автоматизація сільського господарства» Самойленко П.Г.

Проводив семінар докторант Йоганнес Мунц. Доповідач вдало поєднував теоретичний матеріал з практичними завданнями для учасників семінару. Інформація супроводжувалась ілюстративним матеріалом з сучасним обладнанням, що працює на основі цифрових технологій.

Підсумком кожного дня роботи семінару була дискусія за темами, що розглядались. Три дні семінару були насиченими і корисними.

Циклова комісія електротехнічних дисциплін

Опубліковано в Новини
zoofirma.ru

Увійти