Літо – гаряча пора для працівників виробничої бази ВСП «Немішаївський фаховий коледж НУБіП України», адже необхідно встигнути заготовити необхідну кількість кормів для потреб НВЛ «Тваринництво».

Силос - основний соковитий корм для тварин в зимовий період, коли так не вистачає зелених кормів. Крім того, силос – є відмінним молокогонним кормом, за поживністю близький до зеленої трави, тому застосування його в молочних господарствах є запорукою високих надоїв і хорошої продуктивності. Цьогоріч коледж планує заготовити 1000 т раннього силосу із озимини та багаторічних культур, за вихідні уже встигли заготовити 530 т. Заготівля силосу - це кропіткий і тривалий процес. На кожному етапі завлабораторією «Рослинництво» Беренда Н.Є. стежить за якістю сировини, адже дуже важливо ретельно і правильно виконувати всі роботи для отримання доброго корму. Сумлінно працюють по заготівлі силосу майстри виробничого навчання Юрченко В.В., Перевозник С.О., Бебко С.І., Курята М.В., Давиденко О.М., водії Онопрієнко О.Д., Стеценко М.Ю., Калашников І.Д., Івашко Д.С., Сухінов М.О., трактористи Максименко І.В., Левченко О.С., лаборанти Ящук В.С., Побережник О.А., Юхимович О.В., інженер з ремонту Андрусевич М.Б., завлабораторією Латушко О.Є., завідувач навчально-виробничої практики Цах В.В.

При такій організації роботи наші корівки матимуть поживний і смачний корм на цілу зиму.

Опубліковано в Новини

Основним завданням бухгалтерії ВСП «Немішаївський фаховий коледж НУБіП України» є ведення бухгалтерського обліку, збір і обробка повної та достовірної інформації про фінансове становище, результати діяльності закладу освіти. Співробітники бухгалтерії систематично здійснюють виїзди на виробництво, трактороний парк, надають фахову допомогу структурним підрозділам коледжу. Сьогодні, 01 червня 2021 року, відвідали навчально-виробничу лабораторію «Тваринництво», тракторний парк, зерносклад, попрацювали з бухгалтерською документацією, обліком надоїв, використанням кормів, надали фахові рекомендації.

Опубліковано в Новини

Студенти відділення «Ветеринарна медицина» отримували практичні навики та здавали екзамен з робітничої професії «Оператор зі штучного осіменіння с/г тварин та птиці». Виконуючи програму практики в умовах виробництва на НВЛ «Тваринництво» студенти навчалися підготовляти робоче місце оператора зі штучного осіменіння, осіменяти корів різними методами, досліджувати тварин на вагітність, оцінювали якість сперми та приймали безпосередню участь в осіменінні тварин. Голова екзаменаційної комісії – начальник Бородянського районного управління Головного управління Держпродспоживслужби в Київський області Петрук О.І. зосередив увагу на вмінні студентів орієнтуватися у виробничих ситуаціях, заступник голови комісії- завідувач навчально-методичної лабораторії з впровадження дуальної освіти та робітничих професій Костенко Т.В оцінювала методики виконання професійної діяльності. Наші випускники разом із дипломом отримують дві робітничі професії – «Оператор зі штучного осіменіння с/г тварин та птиці» і «Оператор з ветеринарної обробки тварин». Бажаємо нашим випускникам успішно застосовувати свої професійні знання та навики та удосконалювати їх в обраній професії.

Ніна Овчарук

Опубліковано в Новини

Важливим етапом освітньої діяльності Немішаївського фахового коледжу є оволодіння студентами практичними знаннями, уміннями та навичками.

В травні 2021 року викладач дисципліни «Податкова система» Борисова Наталія Олексіївна провела практичні заняття в програмі «M.E.doc» зі студентами групи Ф-31. На прикладі реалізованих товарів та наданих послуг Немішаївським фаховим коледжем за квітень та травень 2021 року студенти складали податкові накладні згідно первинних документів (прибуткових касових ордерів та банківських виписок). Оскільки коледж є бюджетною установою, податкові накладні складаються касовим методом. При складанні податкової накладної було ознайомлено студентів з переліком кодів на товари та послуги, які потрібно вказувати в накладній.

Студенти навчилися робити зведені податкові накладні на звільнені операції від ПДВ, на ставку Податку на додану вартість, складали податкову Декларацію з додатками, яка була успішно здана в Податкову інспекцію. Також було розглянуто квартальні звіти з екологічного податку, заповнення Декларації за викиди забруднюючих речовин, Декларація з рентної плати за користування корисними копалинами (видобування води) та спеціальне використання води на прикладі коледжу. Набуті студентами фахові практичні навички допоможуть їм у майбутній професійній діяльності та створюють додаткові можливості працевлаштування.

Відділення "Аграрний бізнес"

Опубліковано в Новини

24.05.2021 року викладач Грищенко С.Є. провела практичне заняття для студентів групи А-21 Немішаївського фахового коледжу з дисципліни «Землеробство» з теми « Вивчення бур'янів у натурі».

Серед конкурентів культурних рослин найдавнішими і найшкідливішими ворогами землероба є бур`яни. Це дикорослі рослини, які заселяють сільськогосподарські угіддя, пригнічують культурні рослини, знижують урожайність і погіршують якість вироблюваної продукції. Видова різноманітність бур`нів у багато разів перевищує видову різноманітність вирощуваних культур. На майже 20тис. культурних рослин припадає близько 30тис. бур`янів. На полях, де вирощують одну культуру, доводиться мати справу з 10-20, а то і більшою кількістю різновидів бур`янів. За узагальненими даними, середньорічні світові втрати від бур`янів урожаю озимої пшениці становить 24%, кукурудзи-29%, ячменю-21%, цукрових буряків-37% і картоплі-23%. Це результат гострої конкуренції бур`янів з культурними рослинами за основні фактори життя.

Дикоросла флора України налічує понад 3500 видів рослин, з яких близько 700 можуть траплятися як бур`яни в посівах сільськогосподарських культур , садах, плодорозсадниках, полезахисних смугах, на пасовищах, узбіччях доріг, вигонах.  За характером живлення всі бур`яни поділяють на автотрофи, напівпаразити і паразити. За тривалістю життя бур`яни поділяються на малорічні та багаторічні. Малорічні бур`яни за особливостями біології і тривалістю життя поділяють на кілька біологічних груп: ефемери, ярі ранні, ярі пізні, озимі, зимуючі і дворічні. Багаторічні бур’яни за способом розмноження поділяють на дві групи. 1.Бур`яни, які розмножуються за допомогою насіння. За будовою кореневої системи бур`яни об’єднуються в біологічні групи: стрижнокореневі, китицекореневі, мичкуватокореневі. 2.Бур`яни які розмножуються вегетативно та насінням. За органами вегетативного розмноження бур`яни об`єднують в біологічні групи: коренепаросткові, кореневищні, повзучі, бульбові і цибулин.

Студенти з цікавістю займалися пошуком бур’янів і визначенням їх видів.

Відділення "Аграрний бізнес" 

Опубліковано в Новини

Навчальна практика є обов’язковою частиною освітнього процесу при підготовці спеціалістів електриків коледжі, де вони повинні закріпити теоретичні знання з електроенергетики і набути навичок щодо експлуатації електрообладнання в умовах виробництва.

За час проходження навчальної практики студенти ІІІ курсу відділення «Електрифікація і автоматизація сільського господарства» Немішаївського фахового коледжу закріплюють практичні навики, зокрема, Дзуба М. та Борисовець М. (гр.Е-32) встановили датчик руху в студентському гуртожитку №1. Інші студенти - Демиденко Є. та Кулаковський А. – привели в робочий стан дві кран-балки, збирали схеми, замінили щітки на електродвигуні з фазним ротором.

Така електромонтажна практика дозволяє закріпити теоретичні знання та удосконалити практичні навики.

Відділення"Електрифікація і автоматизація сільського господарства"

Опубліковано в Новини

Переддипломна практика студентів є невід'ємною частиною процесу підготовки фахівців у ВСП «Немішаївський фаховий коледж НУБіП України», а також загальним підсумком навчання та підготовки до здачі комплексного іспиту за фахом.

11 травня 2021 року на відділенні «Аграрний бізнес» відбувся розподіл на проходження переддипломної практики студентів 4-го курсу спеціальності «Агрономія». Під час цієї практики у процесі виконання реальних виробничих агрономічних задач поглиблюються та закріплюються теоретичні знання з професійно орієнтованих дисциплін навчального плану, засвоюються практичні навички щодо виконання певних функціональних обов’язків, нагромаджується практичний досвід, необхідний для формування фахівця.

З метою забезпечення проведення всіх організаційних заходів перед від’їздом студентів на практику завідувач навчально-методичної лабораторії з впровадження дуальної освіти та робітничих професій Костенко Тетяна Володимирівна, завідувач навчально-виробничої практики Цах Володимир Васильович провели інструктаж про порядок проходження практики та обов'язковий інструктаж з охорони праці і техніки безпеки.

Завідувач відділення Криворучко Яна Сергіївна надала студентам-практикантам необхідні документи: направлення, програми, щоденник, методичні рекомендації щодо оформлення звітної документації. Закінчиться виробнича переддипломна практика студентською конференцією, на якій студенти будуть ділитися своїми враженнями, знаннями, отриманим досвідом, презентуватимуть та захищатимуть щоденники-звіти.

Сподіваємось, що теоретичні знання та практичні навички, отримані студентами за час навчання в Немішаївському фаховому коледжі та під час проходження переддипломної практики, стануть надійним підґрунтям для їх професійного зростання у майбутньому.

Відділення «Аграрний бізнес»

Опубліковано в Новини

На відділенні «Ветеринарна медицина» ВСП «Немішаївський фаховий коледж НУБіП України» відбувся захист щоденників-звітів за виробничо-переддипломну практику. Захист відбувся у змішаному форматі, оскільки сьогодення внесло свої корективи і окремі студенти для звітності скористалися платформою Google Meet. Комісія в складі завідувача навчально-методичної лабораторії з впровадження дуальної освіти та робітничих професій Костенко Т.В., завідувача відділення Овчарук В.М., досвідчених викладачів відділення Шевчук О.Є, Колесник В.М. впродовж 16,18,19.03.2021р. слухали захист професійних компетентностей студентів.

Під час переддипломної практики студенти удосконалили здобуті ними теоретичні знання, практичні вміння та навички, отримані в закладі освіти. Оволоділи професійним досвідом під час виконання діагностичної, лікувально-профілактичної роботи шляхом безпосередньої участі у виробничій діяльності в базових господарствах. Ніна Овчарук

Опубліковано в Новини

Невід’ємною складовою процесу підготовки фахівців ВСП «Немішаївський фаховий коледж НУБіП України» є практика. Від якісної організації навчально-виробничої практики залежить професійне становлення майбутніх фахівців, тому діяльність відділення «Аграрний бізнес» спрямована на постійне вдосконалення її форм і методів.

29 січня 2021 року на відділенні «Аграрний бізнес» відбувся розподіл на проходження переддипломної практики студентів спеціальностей «Економіка», «Фінанси, банківська справа та страхування». З метою забезпечення проведення всіх організаційних заходів перед від’їздом студентів на практику завідувач навчально-виробничої практики Цах Володимир Васильович провів інструктаж про порядок проходження практики, методист відділення «Аграрний бізнес» Білан Юрій Борисович надав студентам-практикантам необхідні документи (направлення, програми, щоденник, методичні рекомендації щодо оформлення звітної документації), провідний інженер з охорони праці Корнієнко Валентин Миколайович провів обов'язковий інструктаж з охорони праці і техніки безпеки.

Бухгалтер І категорії Борисова Наталія Олексіївна звернула увагу студентів спеціальності «Економіка», які будуть проходити практику на базі коледжу, що вони мають можливість працювати на посадах працівників фінансово-планового відділу і бухгалтерії з використанням бухгалтерських документів господарства коледжу.

Завідувач відділення Криворучко Яна Сергіївна наголосила, що після закінчення терміну переддипломної практики студенти звітують про виконання програми та індивідуальних завдань на основі зібраного фактичного матеріалу, здобутих знань і обсягу виконаних робіт. Сподіваємось, що теоретичні знання та практичні навички, отримані студентами за час навчання в Немішаївському коледжі та під час проходження переддипломної практики, стануть надійним підґрунтям для їх професійного зростання у майбутньому.

Відділення «Аграрний бізнес»

Опубліковано в Новини

В перший день зими відбувся захист звітної документації з проходження виробничої-технологічної практики студентів групи Р-31, спеціальності 207 Водні біоресурси та аквакультура, що пройшов в дистанційному форматі з використанням комунікаційного інтернет-платформи Zoom. Під час проходження практики на базі ННВЛ рибництва, що територіально розташована на базі ВСП «Немішаївський фаховий коледж НУБіП України», в реальних умовах виробництва, майбутні техніки-рибоводи, брали безпосередню участь у відлові, сортуванні, зважуванні та пересаджуванні риби до зимувальних ставів, набуваючи таким чином практичних навиків техніка-рибовода. Під час практичного навчання кожний студент самостійно виконувати всі роботи, передбачені кваліфікаційною характеристикою, технологічними умовами і нормами, встановленими у рибоводному господарстві. Студенти-рибоводи повністю виконали програму виробничої практики, оперативно та якісно оформили звітну документацію, отримали позитивні відгуки від керівників на базах практики. Працівники ННВЛ рибництва та керівники практики відзначили добрий рівень у засвоєнні теоретичних знань переважною більшістю студентів, оскільки надзвичайно вміло вони демонстрували свої практичні вміння та навики під час виконання технологічних операцій в рибоводному господарстві.

Опубліковано в Новини
Сторінка 1 з 2
zoofirma.ru