8 лютого 2022 року у ВСП «Немішаївський фаховий коледж НУБіП України відбулася зустріч з роботодавцями відділення «Ветеринарна медицина».

Метою зустрічі було налагодження ефективної співпраці закладу освіти з базовими підприємствами, взаємного обміну досвідом.

Директор коледжу Володимир Ілліч Альохін акцентував увагу на напрямках співробітництва між роботодавцями та закладом освіти для якості освітнього процесу, враховуючи Закон України про фахову передвищу освіту та стандарт фахової передвищої освіти спеціальності 211 Ветеринарна медицина.

Завідувач відділення Василь Михайлович Овчарук наголосив на одному з важливих напрямків співпраці, а саме - організації та проходження студентами виробничо-технологічної та виробничо-переддипломної практик на сучасних базах з можливістю подальшого професійного росту.

Голова ради роботодавців Володимир Андрійович Марковський відзначив, що робота фахівців ветеринарної медицини, включаючи викладачів та студентів, має бути спрямована на формування благополуччя тварин. Роботодавці разом з викладацьким колективом відділення, адміністрацією окреслили напрямки розвитку подальшої співпраці забезпечення високої якості професійної підготовки кадрів, впровадження новітніх технологій в освітній процес.

Ніна Овчарук

Опубліковано в Новини

Важливою складовою здобуття освіти в Немішаївському фаховому коледжі є практична спрямованість навчання.

7.02.22 студентів IV курсу відділеня "Ветеринарна медицина" відправлено на виробничо-переддипломну практику по базових господарствах Київської, Житомирської, Чернігівської, Рівненської областей.

Студенти отримали настанови від адміністрації, викладачів спеціальних дисциплін щодо перебування на базах практики та оформлення звітної документації. Особлива увага була акцентована на дотриманні техніки безпеки під час виконання професійної діяльності.

Бажаємо успішних професійних здобутків.

Ніна Овчарук

Опубліковано в Новини

Важливою складовою освітнього процесу у ВСП «Немішаївський фаховий коледж НУБіП України» є не лише набуття теоретичних знань, а й практичне навчання студентів – широке впровадження елементів дуальної освіти та індивідуального графіку навчання для студентів, які працюють за спеціальністю і вдосконалюють свої фахові вміння. Такі студенти мають вагомі переваги при працевлаштуванні, бо фактично мають досвід роботи, який вимагає сучасний роботодавець.

На початку нового навчального семестру було проведено збори з студентами, які навчатимуться за індивідуальним графіком навчання.

Директор коледжу В.І. Альохін наголосив на персональній відповідальності кожного студента за якісний рівень теоретичної підготовки. Адже працюючи і навчаючись наш випускник не просто отримує диплом про здобуття освіти і спеціальності, а й глибокі професійні вміння і практичні навики.

Провідний інженер з охорони праці Примаченко М.П. провів детальний інструктаж з охорони праці і техніки безпеки перебування на підприємствах, наголосив на необхідності суворого дотримання правил безпеки.

Сучасна молодь прагне до більшої самостійності та можливості швидкого професійного зростання, а індивідуальна форма навчання якраз сприяє цьому .

Опубліковано в Новини

Завершено черговий рибогосподарський сезон, що увінчався осіннім обловом водойм і добрим цьогорічний уловом «живого срібла». Завершено осінній вилов товарної риби та рибопосадкового матеріалу ННВЛ рибництва, що розташована на базі ВСП «Немішаївський фаховий коледж НУБіП України».

Облов ставів - є одним з найбільш трудомістких процесів. Строки вилову риби визначають залежно від кліматичних і погодних умов, господарських потреб, що обумовлює необхідності виловлювати рибу в максимально стислі терміни. Під керівництвом викладача відділення ТВППТ Зайцева О.Р. та співробітників ННВЛ рибництва НУБіП України Годуна Б.В. і Гриви О.І., студенти відділення ТВППТ, молоді науковці НУБіП України і співробітники лабораторії провели відлов, сортування, зважування та пересаджування риби до зимувальних ставів. Під час практичного навчання студенти відділення ТВППТ самостійно виконували всі роботи, передбачені кваліфікаційною характеристикою, технологічними умовами і нормами, встановленими у рибному господарстві.

Така практика є складовою частиною освітнього процесу у ВСП «Немішаївський фаховий коледж НУБіП України» з підготовки здобувачів фахової передвищої освіти і розглядається як форма адаптації студентів до умов та характеру майбутньої професійної діяльності. Адже студенти під час проходження практики в реальних умовах виробництва привчаються до охоплення і осмислення всього комплексу численних питань, що потрібно вирішувати при проектуванні рибоводних господарств, веденні ставового господарства, та вирішенні інших питань рибогосподарської галузі.

Смачний, ароматний чай і гарячі страви з вогнища додали незабутніх позитивних емоцій від чудової атмосфери та почуття гордості за виконану роботу.

О.П.Вергелес

завідувач відділення "Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва"

Опубліковано в Новини

30 жовтня 2021 року для студентів відділення «Електрифікація і автоматизація сільського господарства» Немішаївського фахового коледжу проведено захист щоденників-звітів в онлайн режимі. Виробнича технологічна практика є невід’ємною складовою освітньо-професійної програми підготовки фахівців. Вона спрямована на закріплення теоретичних знань, отриманих студентами за час навчання, набуття і вдосконалення практичних навичок і умінь за спеціальністю «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка».

Студенти, знаходячись на практиці на підприємствах, мають можливість використати свої теоретичні знання та відточити практичні навички. Під час проходження технологічної практики студенти мали змогу ознайомитись з різними роботами, які забезпечують виконання програми практики для молодших спеціалістів техніків- електриків. Одним з головних напрямів у забезпеченні професійної компетентності молодшого спеціаліста є інтеграція навчання і виробництва. На сьогодні налагоджений зв'язок з мережею базових підприємств, таких як ДТЕК «Київські регіональні електромережі» та інші підприємства за місцем проживання студентів, що передбачено положенням «Про проведення практики». З цими підприємствами укладено угоди на проведення спільної навчально-виробничої діяльності. У процесі проходження практики студенти виконують весь цикл основних робіт, перебуваючи на робочих місцях, вивчаючи значну за обсягом ділянку виробництва і набуваючи практичних навичок при роботі з сучасним обладнанням за своєю спеціальністю. За результатами проходження виробничої практики студентам надається можливість працевлаштування на цих підприємствах після закінчення навчання в коледжі.

Під час проведення захисту було дотримано всіх необхідних карантинних вимог.

Студенти добре підготувались до захисту, оформили звіти щоденники згідно вимог, та отримали позитивні оцінки.

Л.В.Ярош

 

завідувач відділення «Електрифікація і автоматизація сільського господарства»

Опубліковано в Новини

Студенти 4 курсу відділення «Ветеринарна медицина» ВСП «Немішаївський фаховий коледж» перебувають на виробничо-технологічній практиці. Метою практики є формування та розвиток у студентів професійного вміння приймати самостійні рішення в умовах конкретного виробництва, оволодіння сучасними методами, формами організації праці, знаряддями праці у ветеринарній діяльності. Важливою складовою успіху студентів є проходження практики на сучасних базах. Закріплення баз практики здійснює адміністрація навчального закладу на основі договорів з підприємствами незалежно від їх організаційно-правових форм і форм їх власності. Консультації по оформленню звітної документації та надання дидактичних матеріалів в умовах сьогодення проводяться дистанційно за допомогою платформ Google Meet, Google Moodle. Щоразу при зустрічі у студентів є можливість обмінятися власним досвідом стосовно передових технологій,  професійною діяльністю. Дякуємо студентці групи В-42 Софії Оліфер за цікаву інформацію про кожну тварину стаціонару клініки "Альфа". Особлива вдячність  Володимиру Андрійовичу Марковському - керівнику клініки «Зооветцентр» за екскурсію по базі практики.

Бажаємо нашим студентам набути професійних умінь і навичок, вчасно оформити звітну документацію, бути успішними та професійними.

Ніна Овчарук, Відділення "Ветеринарна медицина"

Опубліковано в Новини

18 і 21 жовтня 2021 року за організаційного сприяння Науково-методичного центру ВФПО, на базі ВСП «Немішаївський фаховий коледж НУБіП України» у рамках німецько-українського проєкту «Сприяння розвитку професійної освіти в аграрних коледжах України» (FABU), відбувся практичний семінар «Застосування цифрових засобів інформації в освіті» для викладачів закладів фахової передвищої освіти. Спікером семінару виступила dr. Kerstin Wackwitz з Німеччини, експерт з питань професійної підготовки, управління освітою та розробки навчальних програм за освітніми програмами в аграрному секторі, представник Berufliches Schulzentrum Radebeul. Вона надзвичайно цікаво та змістовно висвітлила важливі питання використання цифрових медійних засобів в освіті, розповіла про навчальні платформи, які використовуються для викладання і навчання. Викладачі коледжів ознайомилися з модульним об'єктно-орієнтованим динамічним навчальними середовищами Moodle і Lernsax. Спільно із студентами Немішаївського фахового коледжу провели практичне навчання на тему «Захист середовища під час експлуатації та обслуговування тракторів». Також на практичних заняттях учасники заходу, використовуючи цифрові засоби навчання, розробляли та демонстрували інструкційно-методичні матеріали з питань проведення технічного обслуговування трактора МТЗ-892. У вільний час гості здійснили оглядову екскурсію коледжем, завітали до навчально-виробничої лабораторії «Технології молока і молочних продуктів» та НВЛ «Харчові технології», де за філіжанкою відмінної кави продегустували ароматну, смачну випічку та сирні смаколики, виготовлені з продукції власного виробництва.

Олександр Вергелес, «Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва»

Опубліковано в Новини

Важливою складовою підготовки висококваліфікованих фахівців зі спеціальності 201 «Агрономія» є навчальна практика з «Технології виробництва продукції рослинництва».

Під керівництвом викладачів Дяченко О.А. та завідуючої навчально-виробничої лабораторії «Рослинництво» Беренди Н.Є., студенти групи А–31 спеціальність «Агрономія» проходили практику в НВЛ «Рослинництво» та навчально–дослідних полях господарства Немішаївського фахового коледжу. Під час практики студенти ознайомились із сучасними технологіями вирощування польових культур; машино – тракторним парком; підготовкою агрегатів до роботи; вивчили організацію передпосівного обробітку ґрунту; визначали якісні показники роботи; складали технологічні карти вирощування сільськогоспо¬дарських культур. Приймали участь в підготовці насіннєвого матеріалу до посіву та сівбі озимого жита. Проводили розрахунок норми висіву, встановлення оптимальної глибини, схеми посіву. Перевіряли сівалку на відповідність запланованої норми висіву, глибини загортання насіння, дотримання прямолінійності та інших агротехнічних вимог. Розробляли та планували агротехнічні заходи з догляду за сільськогоспо¬дар¬ськими культурами.

Дяченко О.А.

Опубліковано в Новини

З метою формування у студентів мотивації до майбутньої професії, до праці, до усвідомленого вибору життєвого шляху та успішної самореалізації, студенти групи ХТ-11 відділення "Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва" під керівництвом викладача Ніколаєнко А.І. 8 жовтня відвідали ТМ Delicia в м. Буча, яка виробляє більш ніж 60 видів різноманітних кондитерських виробів. Студентів ознайомили з історією створення фабрики та запросили на виробництво. Представники адміністрації провели екскурсію, показавши різні виробничі лінії та весь технологічний процес виготовлення кондитерських виробів.

По завершенню екскурсії студенти з великим задоволенням смакували представленні для дегустації різноманітні смаколики: печиво, пряники, тістечка, вафлі та зефір, а потім мали змогу придбати продукцію, яка сподобалася, у фірмовому магазині «Деліція». Завдяки даній екскурсії студенти першого курсу переконалися у правильному виборі своєї професії. Дякуємо адміністрації ТМ Delicia за надану можливість побачити магію виробництва та подаровані смачні моменти.

Циклова комісія природничо–математичних дисциплін та інформаційних технологій

Опубліковано в Новини

Універсальність сучасної освіти у ВСП "Немішаївський фаховий коледж НУБіП України" вражає. Нещодавно в рамках навчальної практики студенти відділення «Аграрний бізнес» група Ф-31спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» під керівництвом викладача Лісіцької М.Ю. відвідали Немішаївську селищну раду, де мали змогу поспілкувались із Головою Немішаївської ОТГ Перевозником П.П. та його заступником Когутом І.І. Студенти дізнались структуру новоствореного ОТГ, його функції, формування бюджетної системи в громаді та усі тонкощі та складності розвитку новоствореної громади. Створювати нове складно, але необхідно. Тож на реальних прикладах студентам краще запам'ятовується і засвоюється матеріал.

Лісіцька М.Ю.

Опубліковано в Новини
Сторінка 1 з 3
zoofirma.ru

Увійти