14 лютого о 15:00 в читальному залі бібліотеки відбудеться засідання стипендіальної комісії коледжу.

Присутність відповідного адміністративного та педагогічного персоналу особисто в залі, представників студенства - дистанційно з під'єднанням за посиланням https://meet.google.com/wfv-ggev-wwd

Опубліковано в Оголошення

12 січня 2022 року заступник директора з навчально-методичної роботи Харьковський І.С. взяв участь у засіданні Клубу аграрного та освітньо-наукового консалтингу Національного університету біоресурсів і природокористування України. На засіданні розглянуто питання формування навчальних планів освітньо-наукових програм "Освітні, педагогічні науки" та "Професійна освіта". Учасники висловили думки щодо вдосконалення даних програм, їх змісту, форм та методів підготовки педагогічних кадрів, а також працевлаштування випускників.

В своєму виступі Ігор Сергійович відмітив вагомий внесок ВСП "Немішаївський фаховий коледж НУБіП України" у працевлаштуванні випускників кафедри педагогіки: 46 викладачів коледжу – здобули педагогічну освіту на кафедрі, 5 викладачів навчаються за спеціальністю "Педагогіка вищої школи".

Білан О.А.

Опубліковано в Новини

21 грудня викладачі циклової комісії природничо – математичних дисциплін та інформаційних технологій Лукерченко Тетяна Петрівна та Ткаченко Олена Володимирівна з студентами груп Р-21 та ТВПТ-21 провели фізико-хімічний круглий стіл «Від молекули до властивостей речовини». Захід приурочений до дня народження видатного шотландського хіміка Томаса Грема (21 грудня 1805 року).

Томас Грем відомий найважливішими відкриттями в області молекулярних явищ, ставши одним із засновників сучасної колоїдної хімії. В основі молекулярної фізики лежить уявлення про атомно-молекулярну будову матерії, яке дозволяє пояснити макроскопічні властивості речовини в різних агрегатних станах і закономірності переходу речовин з одного стану в інший.

Хімія – це наука, що досліджує склад, будову і перетворення одних речовин в інші. В хімії переважно увага приділяється впливу складу будови речовини на хімічні властивості, а в молекулярній фізиці – на фізичні властивості. І в молекулярній фізиці і в хімії за основу взято будову і властивості речовини.

Студенти груп Р-21 та ТВПТ-21 самостійно розробляли варіанти моделювання конкретних молекул речовин та обґрунтовували вибір найкращого з них, дискутували, виступали з доповідями, пояснювали взаємозв’язок між будовою речовин та їх фізичними властивостями на основі знань про хімічні зв’язки. Такі форми роботи розвивають пізнавальну активність, стимулюють реалізацію творчих здібностей студентів, спонукають до аналізу і узагальнення результатів власної навчальної діяльності.

Природничі науки – це цікаво!

Циклова комісія природничо – математичних дисциплін та інформаційних технологій.

Опубліковано в Новини

Відповідно до програми проведення Національною академією педагогічних наук України, Інституту професійно-технічної освіти та ВСП «Немішаївський фаховий коледж НУБіП України» 09 грудня 2021 року відбулося засідання круглого столу (у форматі онлайн вебінару) «Оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти: теорія, методика, практика».

Мета заходу - обмін думками, ідеями, пропозиціями та баченнями провідних науковців, молодих дослідників та практиків-освітян з проблем впровадження інноваційних педагогічних технологій, розроблення та застосування методів, форм, технологій об’єктивного оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти. У роботі круглого столу взяли участь заступник директора з навчально-методичної роботи Харьковський І.С., Лісовський Л.В., Яцина К.П.

Під час круглого столу були висвітлені питання:

• забезпечення якості фахової передвищої освіти в контексті євроінтеграції;

• компетентнісно-орієнтована підготовка фахівців у закладах фахової передвищої освіти;

• проектування інформаційно-освітнього середовища у закладах фахової передвищої освіти;

• професійний розвиток педагогічних працівників закладів фахової передвищої освіти;

• навчально-методичне забезпечення професійної підготовки молодших бакалаврів.

Учасники засідання долучилися до конструктивного діалогу з піднятої проблематики. Доповіді і виступи вкотре підтвердили провідну роль методичної служби у забезпеченні якісної підготовки майбутніх фахівців на засадах активної партнерської взаємодії між освітою, наукою, бізнесом.

О.В.Литвинчук

Опубліковано в Новини

Ефективність освіти в сучасному закладі освіти залежить від уміння педагога правильно вибрати методи і прийоми навчання в конкретних умовах для кожного заняття чи уроку. Викладач циклової комісії природничо – математичних дисциплін та інформаційних технологій Ткаченко Олена Володимирівна провела урок - круглий стіл для студентів Р-21 групи з метою узагальнення та систематизації знань по темі: "Розчини".

На уроці студенти виступали зі своїми проектами, доповідями, виконували цікаві завдання, приймали активну участь в дискусії, висвітлюючи найактуальніші проблеми теми. Такий урок допомагає активізувати пасивних, байдужих студентів, виховати культуру спілкування; виявити не тільки знання учнями фактичного матеріалу, але і рівень його осмислення і узагальнення, уміння застосовувати придбані знання на практиці в різноманітних ситуаціях. Нетрадиційні заняття дають змогу урізноманітнювати форми і методи роботи на уроці, позбавлятися шаблонів, виховують цілісну, творчу особистість. Використання нетрадиційних форм навчання сприяє формуванню пізнавальних інтересів студентів, їхніх життєвих компетенцій. Уміле поєднання традиційних і нетрадиційних форм роботи забезпечує високу ефективність нестандартних уроків, бажання навчитися, належний рівень навчальних досягнень наших студентів.

Хімія-це цікаво!

Циклова комісія природничо – математичних дисциплін та інформаційних технологій

Опубліковано в Новини

14 грудня 202 року в актовій залі будинку культури Немішаївського фахового коледжу відбулися збори трудового колективу, на якому заслухали звіт директора Володимира Ілліча Альохіна «Аналіз роботи учасників освітнього процесу коледжу за 2021 рік». Збори проходили в змішаному форматі з урахуванням карантинних вимог – частина колективу була присутня в залі, а частина – онлайн.

Почесним гостем заходу став Станіслав Миколайович Ніколаєнко – ректор НУБіП України, академік Національної академії педагогічних наук України, доктор педагогічних наук, професор. На зборах були присутні члени Наглядової ради коледжу, зокрема, Юрій Жук, заступник декана факультету ветеринарної медицини НУБіП України, Олександр Петрук – начальник Бородянського районного управління ГУ Держпродспоживслужби в Київській області, роботодавці та запрошені - Микола Фурдига, директор Інституту картоплярства НААН України, Олена Лазутіна, начальник відділу освіти Немішаївської ОТГ, голови Ради роботодавців відділень - Раїса Василівна Михайлова, директор ТОВ «Фірма «Фавор», Володимир Андрійович Марковський, директор ветеринарної клініки «Зооветцентр», Руслан Вячеславович Данченко, керівник навчального центру ДТЕК «Київські регіональні мережі».

Перед початком зборів директор коледжу мав змогу продемонструвати ректору та гостям досягнення колективу, провівши невелику екскурсію. Відвідали НВЛ «Колекційно-дослідне поле», «Квітникарство», спортивний комплекс, студентські гуртожитки, лабораторію рентгендіагностики тварин, НВЛ «Молока і молочних продуктів», де провели дегустацію молочної продукції , виготовленої з продукції власного виробництва. Всі гості відмітили вагомі позитивні зрушення в коледжі за поточний рік.

Приємним доповненням до зборів стали виступи юних артистів студії танцю «Арт-Драйв» та дипломанта Всеукраїнських та міжнародних конкурсів співака естрадного та академічного вокалу Павла Стадника.

Володимир Альохін в своєму виступі проаналізував роботу колективу щодо покращення матеріально-технічної бази та інфраструктури коледжу, роботу відділень, циклових комісій, структурних підрозділів, щиро подякував за самовіддану і натхненну роботу, спрямовану на досягнення високої якості освіти, підготовку кваліфікованих фахівців та формування національно свідомої, інтелектуально потужної, духовно зрілої молоді.

Відбулося активне обговорення звіту та розгляд інших важливих питань, зокрема, про виконання Закону України «Про запобігання корупції», звіт про роботу профспілкового комітету та ревізійної комісії з фінансової діяльності профспілки у 2021 році. В обговоренні звіту активну участь взяли не лише співробітники коледжу, а й студенти, роботодавці та гості. Про роботу органів студентського самоврядування звітувала голова студради Ткаченко Владислава.

Ректор Станіслав Миколайович високо оцінив здобутки і досягнення колективу коледжу за поточний рік в непростих економічних і епідеміологічних умовах і запевнив, що всебічно сприятиме у вирішенні актуальних питань. Звернув увагу на необхідність радикальних змін у профорієнтаційній роботі, на активізацію співпраці з бізнесом, розвиток міжнародних зв’язків, на розвиток виробництва і його рентабельність.

На зборах підведено підсумок діяльності, схвалено звіт директора, позитивно оцінено роботу та зазначено конкретні досягнення трудового колективу, окреслено стратегічні завдання на 2022 рік щодо забезпечення високої якості надання освітніх послуг, ефективної профорієнтаційної роботи.

Діяльність коледжу у 2021 році спрямувати на удосконалення виховної роботи, студентського самоврядування та особистісного розвитку молоді, оновлення матеріально-технічної бази, забезпечення фінансової стійкості. Сподіваємося, що Новий 2022 рік принесе всім нам мир, добробут, успіх і процвітання!

Олена Кищук, Соціальний педагог

Опубліковано в Новини

З метою впровадження нових форм навчальної комунікації та новітніх методів розв’язання освітніх завдань 3 грудня 2021 року викладач фізики і астрономії Тетерська Галина Яківна у групі В-13 провела «Фізико-літературний батл» між двома командами «Фізики» та «Лірики».

При проведенні даного заходу були застосовані інноваційні методи інтеграції навчальних дисциплін, ігрові технології, робота в групах, що сприяло формуванню ключових компетентностей студентів.

Студенти ознайомились з історією виникнення поняття «фізики та лірики». Також їм були запропоновані: вікторина у віршованій формі, «кольорова вікторина», завдання, що потребували пояснення фізичних явищ, описаних в творах різних письменників. Перемогла команда «Фізиків».

Такі заходи допомагають розуміти та пояснювати фізичні явища, а також визначати, про які з них говориться в певних літературних творах, чи вірно пише автор з точки зору фізики в певній частині свого твору. Це спонукає до вивчення не лише фізики, а й літератури, адже це цікаво!

Циклова комісія природничо-математичних дисциплін та інформаційних технологій.

Опубліковано в Новини

З метою формування у студентів мотивації до вивчення інформаційно-комунікаційних технологій 6 грудня викладачі циклової комісії природничо-математичних дисциплін та інформаційних технологій провели серед студентів ІІ-ІІІ курсів тематичну інформаційну рубрику до Дня народження інформатики.

4 грудня святкують День інформатики. Свято було запроваджене ще 1948 року. Саме цього дня зареєстровано винахід Ісааком Бруком і Баширом Рамєєвим цифрової електронно-обчислювальної машини (ЕОМ). З цього офіційного документа починається розвиток в країні обчислювальної техніки.

В Україні перша електронна обчислювальна машина була створена в 1951 році С.О. Лебедєвим. Стрімкий розвиток нової сфери вплинув на необхідність появи нових професіоналів, які могли б працювати з технікою. Так була створена галузь – інформатика. Хоча на той час такого терміну ще не існувало. Він з’явився лише 14 років потому. Придумав його вчений О.Харкевич, поєднавши два слова: “автоматика” і “інформація”. Технології, смартфони та комп’ютери — велика частина нашого повсякденного життя. І навчати правильно цим користуватися важливо з дитинства, зокрема на заняттях інформатики та комп’ютерної техніки. Без елементів інформатики не обходиться жодна галузь сучасного життя. Адже цифрова грамотність — сьогодні життєво необхідна річ.

Циклова комісія природничо-математичних дисциплін та інформаційних технологій

Опубліковано в Новини

Підготовка молодшого бакалавра ВСП «Немішаївський фаховий коледж НУБіП України» є основою для подальшого отримання вищої освіти.  Викладачі вищої категорії циклової комісії природничо-математичних дисциплін та інформаційних технологій Африканова А.Г. і Грицак В.О. не лишаються осторонь проблем студентів та їхніх батьків. Активно сприяють підготовці до ЗНО з математики , розуміючи що результат тестового оцінювання залежить не тільки від рівня навчальних досягнень дітей, але й від їх технічної та психологічної підготовленості саме до цієї форми контролю знань.

На кожному занятті з математики викладачі приділяють увагу основним питанням ЗНО з математики і цим поліпшують знання за 5-9 клас і придають впевненості в успішній здачі ЗНО. Першорядну роль в ефективному освоєнні тестових технологій відіграє успішне оволодіння ними алгоритмів виконання тестових завдань різних типів, рівня складності та структури, здійснення аналізу результатів тестування, з’ясування типових помилок та визначення шляхів їх усунення. Таким чином діти зможуть заповнити прогалини в своїх знаннях і всебічно підготуватися до ЗНО.
Тому запрошуємо Вас, майбутні студенти до навчання в нашому коледжі і активній участі в студентському житті найкращого коледжу нашого регіону!
Опубліковано в Новини
Сторінка 1 з 6
zoofirma.ru

Увійти