Під час дистанційного навчання викладачі циклової комісії природничо-математичних дисциплін та інформаційних технологій забезпечують теоретичну та практичну складові освітньої діяльності. У своїй роботі викладачі використовують інформаційно-комунікаційні технології, які дають можливість бути на зв’язку зі студентами, проводити відеоуроки та практичні й лабораторні заняття. Використання освітніх інтернет-сервісів забезпечує інтерактивну взаємодію викладача і студента.

Циклова комісія природничо-математичних дисциплін та інформаційних технологій

Опубліковано в Новини

       Завершується осінній семестр 2020-2021 навчального року. Викладачі ВСП «Немішаївський фаховий коледж НУБіП України» доклали максимум зусиль для організації якісного освітнього процесу в умовах дистанційного та змішаного навчання з використанням інтернет-платформ та інтернет-ресурсів. Постійний зв’язок зі студентами, онлайн-заняття, онлайн-консультації, відеоконференції, об’єктивне оцінювання дало можливість своєчасно завершити навчання та розпочати екзаменаційну сесію.

       Екзаменаційні сесії у всіх навчальних групах відбуваються відповідно до затверджених розкладів згідно з графіком освітнього процесу з дотриманням всіх рішень Кабінету Міністрів України, рекомендацій Міністерства охорони здоров’я України та Міністерства освіти і науки України.

        Щиро бажаємо всім нашим студентам успішної здачі іспитів та міцного здоров’я! Бережіть себе!

Опубліковано в Новини

Економіка – найважливіша сфера суспільного життя, де переплітаються як економічні так і політичні питання.

8 грудня на відділенні «Аграрний бізнес» ВСП «Немішаївський фаховий коледж НУБіП України» відбувся захист курсових робіт з дисципліни "Політична економія" студентів групи Ф-21 (спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування») і ЕП-21 («Економіка»). На захисті були присутні: завідувач відділення Я.С.Криворучко, головний бухгалтер коледжу Т.В.Панасюк, голова циклової комісії економічних дисциплін Ю.Б.Білан, викладачі економічних дисциплін Л.А.Бадюк, Л.М.Цах, Т.Б.Добронецька. Мета даного заходу: закріпити отримані знання з дисципліни, показати вміння орієнтуватись в економічних питаннях України та інших країн світу. Студенти логічно і конкретно відповідали на поставлені додаткові запитання членів комісії, чим продемонстрували достойний рівень засвоєння теоретичних знань, які вони будуть використовувати в подальшому в своїй практичній професійній діяльності.

Відділення «Аграрний бізнес»

Опубліковано в Новини

9 грудня 2020 року в актовій залі будинку культури Немішаївського фахового коледжу відбулися збори трудового колективу, на якому заслухали звіт в.о. директора ВСП «Немішаївський фаховий коледж НУБіП України» В.А. Альохіна та його обговорення. Збори проходили в змішаному форматі з урахуванням карантинних вимог – частина колективу була присутня в залі, а частина – онлайн. На зборах були присутні члени Наглядової ради коледжу, зокрема, голова НГ Цвіліховський М.І декан факультету ветеринарної медицини НУБіП України, Хоменко Микола Павлович -заступник директора з навчально-методичної роботи Науково-методичного центру вищої та фахової передвищої освіти, Петрук О.І. – начальник Бородянського районного управління ГУ Держпродспоживслужби в Київській області, Лавренюк О.А. – директор ДП "Клавдієвське лісове господарство". Перед зборами директор коледжу провів екскурсію для поважних гостей територією коледжу, презентувавши матеріально-технічну базу та нові, створені в цьому році, лабораторії «Технології молока та молочних продуктів» та сучасний рентгенкабінет. Всі гості відмітили вагомі позитивні зрушення в коледжі за поточний рік. Володимир Ілліч в своєму виступі зробив детальний аналіз роботи учасників освітнього процесу коледжу за 2020 рік. Проаналізовано роботу колективу щодо покращення матеріально-технічної бази та інфраструктури коледжу, роботу відділень, циклових комісій, структурних підрозділів, спрямовану на досягнення високої якості освіти, підготовку кваліфікованих фахівців та формування національно свідомої, інтелектуально потужної, духовно зрілої молоді. Відбулося активне обговорення звіту та розгляд інших важливих питань, зокрема, про виконання Закону України «Про запобігання корупції», про зміну назви первинної профспілкової організації коледжу, звіт про роботу профспілкового комітету та ревізійної комісії з фінансової діяльності профспілки у 2020 році, схвалення Колективного договору на 2021-2025 роки, затвердження Правил внутрішнього трудового розпорядку та ін. В обговоренні звіту активну участь взяли не лише співробітники коледжу, але й студенти. Про роботу органів студентського самоврядування звітувала голова студради Ткаченко Владислава. Студенти Побережник Олександр (гр.А-41), Скринник Олександр(гр.Е-41), які взяли участь в обговоренні, зазначили, що навчання за дуальною формою, що практикується в коледжі, це реальна можливість для студентів набуття гарних професійних навичок для подальшого успішного працевлаштування. Наш випускник Кучер Юрій, зазначив, що із задоволенням залишився працювати в коледжі на виробництві, і зауважив, що для молодих фахівців важливим є питання наявності житла і було б дуже добре, щоб в коледжі надавали соціальне житло та заохочували матеріально молодь. Директор В.І. Альохін зазначив, що питання побудови соціального житла в пріоритеті і адміністрація працює над проблемою. Адміністрація ВСП «Немішаївський фаховий коледж НУБіП України» звернулася до Наглядової ради з проханням про підтримку актуальних питань, вирішення яких сприятиме розширенню провадження освітньої діяльності, розвитку матеріально-технічної бази, міжнародної діяльності та кадрового забезпечення закладу освіти, зокрема, збереження державного замовлення на рівні минулорічного для освітньо-професійного ступеня фаховий молодший бакалавр та освітнього ступеня бакалавр, сприяти наданню ліцензійного програмного забезпечення для проведення дистанційного навчання ELEARN, WEBEX та багато ін. Голова Наглядової ради М.І. Цвіліховський високо оцінив здобутки і досягнення колективу коледжу за поточний рік в непростих економічних і епідеміологічних умовах і запевнив, що всебічно сприятиме у вирішенні актуальних питань. На зборах підведено підсумок діяльності, схвалено звіт директора, позитивно оцінено роботу та зазначено конкретні досягнення трудового колективу, окреслено завдання на 2021 рік щодо забезпечення високої якості надання освітніх послуг, ефективної профорієнтаційної роботи. Діяльність коледжу у 2021 році спрямувати на удосконалення виховної роботи, студентського самоврядування та особистісного розвитку молоді, оновлення матеріально-технічної бази, забезпечення фінансової стійкості. Сподіваємося, що Новий 2021 рік принесе мир, добробут, успіх і процвітання!

Опубліковано в Новини

Сучасна епідеміологічна ситуація змусила всіх підлаштуватися до реалій та опанувати особливий режим освітнього процесу – дистанційний. Через це державні екзамени для студентів спеціальностей «Економіка», «Фінанси, банківська справа та страхування», «Агрономія» на відділенні «Аграрний бізнес» Немішаївського агротехнічного коледжу відбулись в режимі онлайн із забезпеченням надійної ідентифікації студентів.

Екзаменійні комісії у складі голів Кондратенко Т.Є. – доктор с./г. наук, професор кафедри садівництва НУБіП України, Клименко Н.А. – заступник декана факультету «Інформаційні технології», доцент кафедри «Економічна кібернетика» НУБіП України, Довгопол Ю.С. – керівник Немішаївського відділення ПАТ КБ Приватбанк та представників дирекції коледжу, викладачів відзначили належний рівень знань і професійних навичок студентів-випускників. Державний екзамен – це відповідальний завершальний етап навчання в коледжі та перевірка набутих знань студентів. Усі студенти успішно склали державний іспит. Вітаємо молодих спеціалістів із завершенням навчання. Щиро зичимо, щоб всі ваші мрії здійснилися. Ніколи не зупиняйтеся на досягнутому. Ви – майбутнє нашої країни, люди, від яких залежить, якою стане наша держава."

Відділення "Аграрний бізнес"

Опубліковано в Новини

18 червня 2020 року Науково-методичний центр ВФПО за підтримки Національної академії педагогічних наук України проводив Всеукраїнську наукову конференцію «Фахова передвища і професійна освіта: теорія, методика, практика».

Мета конференції - актуальні питання і перспективи розвитку фахової передвищої та професійної освіти, наукове і теоретичне обґрунтування щодо вдосконалення та підвищення якості освіти. У рамках конференції було презентовано інноваційний досвід організації освітнього процесу, впровадження сучасних інформаційно-комунікаційних навчальних технологій, кращих педагогічних практик переможців конкурсу педагогічної майстерності «Педагогічний ОСКАР-2020». В конференції взяли участь Василь Кремень, д.філос.н., професор, академік Національної академії наук України, дійсний член (академік) Національної академії педагогічних наук України, президент Національної академії педагогічних наук України; Олег Шаров, к.ф.-м.н., доцент, генеральний директор директорату вищої освіти і освіти дорослих МОН України; Тетяна Іщенко, к.п.н., професор, директор Науково-методичного центру ВФПО; Микола Хоменко, к. п.н.,заступник директора Науково-методичного центру ВФПО; Людмила Шевчук, к.п.н., доцент, директор Науково-методичного центру професійно-технічної освіти та підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних працівників у Хмельницькій області; Валентина Радкевич, д.п.н., професор, директор Інституту професійно-технічної освіти Національної академії педагогічних наук України; Руслан Сопівник, д.п.н., доцент, завідувач кафедри педагогіки НУБіП України; Володимир Зелений, к.і.н., координатор сектору фахової передвищої освіти Науково-методичної ради МОН України, в.о. директора Верхньодніпровського коледжу Дніпровського ДАЕУ; Петро Лузан, д.п.н., професор, головний науковий співробітник лабораторії науково-методичного супроводу підготовки фахівців у коледжах і технікумах Інституту професійно-технічної освіти НАПН України.

На конференції виступив Володимир Альохін, к.с-г.н., доктор філософії в галузі державного управління, директор ВП НУБіП України «Немішаївський агротехнічний коледж» з доповіддю «Проблематика та перспективи розвитку фахової передвищої освіти (з досвіду роботи в коледжі». Він зазначив, що реформування освітнього процесу вимагає кардинальних змін, «перезавантаження» у системі підготовки висококваліфікованих фахівців для забезпечення потреб ринку праці. В сучасних умовах зростає попит на активну, творчу особистість, здатну самостійно приймати креативні рішення, нести особисту відповідальність за їх реалізацію. Саме таких фахівців чекають не тільки у регіонах, на передових державних підприємствах України, зацікавлені у таких фахівцях і представники бізнесових структур. Вони готові співпрацювати з конкурентоспроможними закладами освіти. Найважливішою особливістю підготовки фахових молодших бакалаврів має стати незаперечна орієнтація на практичну діяльність в умовах сучасних виробництв і сфери послуг, на потреби ринку праці.

Удосконалення якості освітнього процесу через практичну спрямованість у навчанні, раціональне поєднання теорії з практикою – пріоритетний напрям педагогічної діяльності колективу Немішаївського агротехнічного коледжу - закладу освіти з більш ніж столітньою історією. Сьогодення потребує переосмислення системи практичної підготовки студентів, надзвичайно важливим є впровадження елементів дуальної освіти. В коледжі приділяється велика увага практичній підготовці майбутніх фахівців протягом всього періоду навчання. З метою покращення фахової підготовки студентів, більшість практичних занять викладачі проводять безпосередньо на виробничій базі коледжу, яка постійно модернізується.

Завдяки спільним зусиллям колективу коледжу та органів державної влади в попередні роки, а особливо у 2019 році, оновлено та зміцнено матеріально-технічну базу для удосконалення практичної підготовки студентів:

Зроблено:

• Капітальний ремонт покрівель навчальних корпусів, будівлі їдальні-клубу;

• Капітальний ремонт стадіону; • Капітальний ремонт котельні;

• Капітальний ремонт корівника, обладнання для реконструкції корівника.

Закуплено:

• Сільськогосподарську техніку: сівалку, ґрунтообробні агрегати, трактор, екскаватор, зерноочисні машини, навантажувач;

• Колісні самохідні машини з обладнанням;

• Причіп бортовий автомобільний, 2 одиниці;

• Легкові автомобілі RENAULT LOGAN (3 од.)

. Закуплено та встановлено:

• Систему відеонагляду, сервер;

• Комп’ютерну техніку;

• Меблі лабораторні;

• Навчально-лабораторне обладнання;

• Обладнання для цеху переробки молока.

Головним же пріоритетом має бути готовність випускників до виходу на ринок праці, на якому дедалі більше відчувається брак молодих кваліфікованих фахівців середньої ланки. Ми орієнтуємо студентів на здобуття професій, актуальних і потрібних малому та середньому бізнесові, місцевим громадам. Професії швидко застарівають і людина муситиме впродовж життя неодноразово змінювати фах.

Крім підготовки фахівців за 11 освітньо-професійними програмами: Економіка; Фінанси, банківська справа та страхування; Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка; Агрономія; Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва; Водні біоресурси та аквакультура; Агроінженерія; Ветеринарна медицина; Транспортні технології; відкрито у 2019 році - Соціальна робота; Харчові технології,

У коледжі проводиться професійно-технічне навчання за 20 робітничими професіями: Водій автотранспортних засобів (категорія В); Водій автотранспортних засобів (категорія С); Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування; Контролер ощадного банку; Тракторист-машиніст сільськогосподарського (лісогосподар-ського) виробництва (категорії А1); Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування; Оператор із штучного осіменіння тварин і птиці; Рибовод (кваліфікований робітник); Озеленювач; Електромонтажник силових мереж та електроустаткування; Електрозварник ручного зварювання; Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів; Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва (категорія А2); Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва (категорія В1); Електрогазозварник; Обвалювальник м'яса; Касир торговельного залу; Монтажник санітарно-технічних систем та устаткування; Сировар; Оператор з ветеринарного оброблення тварин.

Головний пріоритет в коледжі – підготовка фахівців для практичної діяльності. Чимала частина молоді хоче й може заробляти на життя кваліфікованою працею вже з вісімнадцяти-дев'ятнадцяти років, і це є важливим фактором розвитку національної економіки. З цією метою в коледжі запроваджено індивідуальний графік навчання для кращих студентів ІІІ – ІV курсів. Актуальним напрямом в коледжі є освіта дорослого населення, що поєднує навчання з роботою. Ми переосмислили форми здобуття освіти для цієї категорії студентів. Сьогодні, в період карантину, для дистанційної комунікації викладачі застосовують різноманітні інтернет-платформи та електронні ресурси для проведення занять, що дозволяє найкраще реалізовувати спілкування у формі «студент-викладач», контролювати знання та, в цілому, управляти освітнім процесом. Викладацький склад зумів швидко адаптуватися до організації освітнього процесу в умовах карантину і практично всі наші студенти активно навчалися на платформах дистанційного навчання. Надалі ми плануємо поєднувати дистанційну та очну форми навчання. Дистанційне навчання відкриває студентам доступ до нетрадиційних джерел інформації, підвищує ефективність самостійної роботи, дає зовсім нові можливості для творчості, знаходження і закріплення різних професійних навичок, а викладачам дозволяє реалізовувати принципово нові форми і методи навчання із застосуванням концептуального і математичного моделювання явищ і процесів. Колектив коледжу постійно вдосконалюється, вивчаючи і впроваджуючи кращий досвід флагмана освіти - НУБіП України та споріднених закладів у всіх регіонах нашої держави (Вінниця, Рівне, Ніжин, Боярка, Березова Рудна, Бережани, Борщів, Іллінці, Мукачево, Прилуки, Липковатівка, Житомир, Мирогоща та багато інших).

Результатом наполегливої праці колективу є висока відзнака Міністерства освіти і науки України ДУ «НМЦ ВФПО» - ПЕДАГОГІЧНИЙ ОСКАР – 2020 в номінації «Іноваційні підходи в організації практичного навчання», за що низький уклін та шана працівникам коледжу.

Закон «Про фахову передвищу освіту» відкриває широкі можливості для підготовки технікумами та коледжами спеціалістів нового рівня, здатних до ефективної трудової діяльності в умовах активного провадження новітніх технологій. Але на даний час є певні виклики в системі фахової передвищої освіти:  складний набір – 2020, під час карантину батьки турбуються про безпеку дітей та остерігаються відпускати дев’ятикласників з дому;  загострення конкуренції в боротьбі за абітурієнтів, в т.ч. з боку іноземних закладів освіти;  економічна криза;  негативна демографічна ситуація;  матеріальні і технологічні виклики: застарілі технології і матеріально-технічна база;  недостатня мотивація, низька заробітна плата викладачів та працівників;  в умовах реформування ризик зменшення закладів освіти. Інтеграція систем повинна відбуватися навколо потужних коледжів, одним з яких є Немішаївський агротехнічний коледж. Я переконаний: пріоритет модернізації коледжів і технікумів — це практико-орієнтований характер освіти, впровадження нових форм організації освітнього процесу, формування фахівців, які будуть потрібні на ринку праці, а отже, забезпечуватимуть розвиток економіки нашої держави та її світове лідерство. Зичу всім здоров’я, успіхів, гарного випуску і набору студентів!

Опубліковано в Новини

Директор ВП НУБіП України «Немішаївський агротехнічний коледж» В.І.Альохін 18 червня 2020 року брав участь у Всеукраїнській науковій конференції “Фахова передвища і професійна освіта: теорія, методика, практика», організованій Науково-методичним центром ВФПО за підтримки Національної академії педагогічних наук України. Метою конференції є обговорення актуальних питань і перспектив розвитку фахової передвищої та професійної освіти, наукове і теоретичне обґрунтування щодо вдосконалення та підвищення якості освіти. А також нагородження переможців конкурсу «Педагогічний ОСКАР-2020».

Приємно відмітити, що колектив коледжу отримав вагомі відзнаки: Диплом Педагогічний Оскар «За інноваційні підходи в організації практичного навчання» . Почесне І місце в номінації: Інноваційний досвід роботи викладача отримали завідувач відділення«Ветеринарна медицина» Овчарук Василь Михайлович та викладач Овчарук Ніна Петрівна за Робочі зошити для практичних, лабораторних занять з дисципліни «Акушерство, гінекологія та штучне осіменіння сільськогосподарських тварин» ІІІ місце – викладач Литвинчук Оксана Василівна – «Патологічна фізіологія і патологічна анатомія сільськогосподарських тварин»

Вітаємо переможців! Подальших вагомих досягнень на благо розвитку освіти!

Опубліковано в Новини

 Під час дистанційного навчання викладачі соціально- гуманітарної циклової комісії пройшли підвищення кваліфікації (10 чоловік), прослухали цикл педагогічних та історичних вебінарів (Хоменко О.М., Сивура М.Г., Костюченко К.М.), створили не один електронний тест для студентів на всеукраїнській платформі Всеосвіта, опублікували роботи на інтернет платформі "На Урок" і  "Всеосвіта". Костюченко К.М. взяла участь у І Міжнародній науково-практичній Інтернет- конференції "Шляхи удосконалення професійних компетентностей фахівців в умовах сьогодення", пройшла дистанційне навчання в рамках проекту "Бабин Яр: пам'ять на тлі історії". Викладачі працювали з ВГО "Український центр вивчення історії Голокосту" та "Ткума" Український інститут вивчення Голокосту в м. Дніпро та "Український освітянський видавничий центр "Оріон" м. Київ.

Опубліковано в Новини
Сторінка 1 з 2
zoofirma.ru