Положення про організацію освітнього процесу від 09.02.2018

Положення про практичне навчання студентів від 10.02.2018

Положення про ВСП "Немішаївський фаховий коледж НУБіП України" від 15.10.2020

Положення про перевід студентів на місця навчання за держамним замовленням від 12.02.2021

Положення про екзамени та заліки від 12.02.2021

Положення про порядок перезарахування навчальних дисциплін та визначення академічної різниці від 12.02.2021

Положення про дистанійне навчання від 12.02.2021

Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів від 12.02.2021

Порядок надання пільг та проживання окремих категорій студентів в студентських гуртожитках від 12.02.2021

Положення про призначення та виплату соціальної стипендії від 12.02.2021

Положення про рейтинг педагогічних працівників від 12.02.21

Положення про переведення на індивідуальний графік навчання за індивідуальним навчальним планом студентів від 12.02.2021

Положення про адміністративну раду від 12.02.2021

Положення про академічну мобільність від 12.02.2021

Положення про державну підсумкову атестацію від 12.02.2021

Положення про екзаменаційну комісію від 12.02.2021

Положення про педагогічну раду від 12.02.2021

Положення про самостійну роботу студентів від 12.02.21

Опубліковано в Положення

5 березня 2021року Самойленко П.Г. - викладач відділення "Електрифікація і автоматизація сільського господарства" Немішаївського фахового коледжу провів показове практичне заняття для студентів групи Е-41 з дисципліни «Автоматизація технологічних процесів і системи автоматичного керування» на тему "Вивчення схеми автоматизації електродного водонагрівача".

Заняття відвідали в.о.завідувача відділення Ярош Л.В., в.о.завідувача заочно-дистанційного відділення Донська Л.В., викладачі Єременок П.М., Ковтун П.М., Бернацький М.П. та Тищенко В.В.

Для актуалізації опорних знань було проведено колоквіум, який показав достатній рівень знань студентів перед засвоєнням практичних навичок. При мотивації навчальної діяльності було вказано на важливість практичного заняття по вивченню схем автоматизації саме електродного водонагрівача, що дозволяє ефективно використовувати електроенергію. Практичне заняття супроводжувалось мультимедійною презентацією, що дозволило активізувати студентів. При проведенні практичної роботи було використано багато посилань на міжпредметні зв’язки. На роздатковому матеріалі студенти мали можливість розробляти функціонально-технологічну схему автоматизації та схему електричну принципову. На протязі всього часу проведення заняття між викладачем і студентами був постійний зворотний зв’язок.

Після показового практичного заняття серед викладачів відділення пройшло обговорення його проведення, що дозволить в майбутньому підвищити рівень викладання спеціальних дисциплін.

Циклова комісія електротехнічних дисциплін

Опубліковано в Новини

26 лютого 2021 року у ВСП «Немішаївський фаховий коледж НУБіП України» відбулося незвичайне свято, якого немає в жодному календарі, - урочисте вручення дипломів молодшого спеціаліста студентам заочної форми навчання спеціальностей «Агроінженерія» та «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка».

Цей захід - своєрідний рубіж для 32 студентів, які здобули освіту і стали справжніми фахівцями. Подія, що зібрала адміністрацію, викладачів коледжу, студентів-випускників і їх рідних, спонукала присутніх до теплих слів, щирих зізнань, душевних спогадів. Щедрими на тепло, любов та гарні слова були виступи заступника директора з навчально-виховної роботи Руслана Петровича Лоїка, в.о. завідувача заочно-дистанційного відділення Людмили Василівни Донської.

Хочеться вірити, що дипломи молодшого спеціаліста Немішаївського фахового коледжу допоможуть випускникам реалізуватися як фахівці та особистості . Бажаємо Вам не розгубити здобуті знання, виховувати в собі найкращі якості, не втрачати життєвий оптимізм і той запал, який супроводжував Вас протягом всіх років навчання. Бажаємо Вам оптимізму, натхнення, наполегливості, кар’єрних здобутків, особистих перемог, реалізації задумів і творчих планів! Удачі Вам, нових професійних досягнень, щастя і успіхів!

Донська Л.В. в.о. завідувача заочно-дистанційного відділення

Опубліковано в Новини

24.02.2021 року викладачем циклової комісії природничо-математичних дисциплін та інформаційних технологій Городник К.В. було проведено відкрите лабораторне заняття з дисципліни «Інформатика» для студентів групи ТВПТ-11. На занятті студенти вчилися використовувати фінансові функції MS Excel при розв’язуванні задач, що сприяють розвитку інтересу до предмета, уміння застосовувати цифрові технології у вивченні фахових дисциплін та у подальшій професійній діяльності, стимулюють логічне мислення, творчі здібності та пізнавальну активність. Під час актуалізації опорних знань та підведенні підсумків було використано засоби мультимедійного сервісу LearningApps та інтерактивні вправи.

А Ви готові перевірити свої знання?!!!

Циклова комісія природничо-математичних дисциплін та інформаційних технологій

Опубліковано в Новини

У житті кожного студента на фінішній прямій навчання наступає хвилюючий день, який, власне і стає підсумком всіх років, проведених в ВСП «Немішаївський фаховий коледж НУБіП України» – день захисту дипломних проєктів.

23 лютого 2021 р. на заочно-дистанційному відділенні було проведено захист дипломних проєктів ОКР «Молодший спеціаліст» за спеціальністю 208 “Агроінженерія”.

Захист дипломного проєкту - це завершальний етап навчання в коледжі та перевірка набутих знань. Для проведення захисту дипломних проєктів було створено кваліфікаційну комісію в складі голови ДКК Шатрова Руслана Володимировича – к.т.н., доцент кафедри «Технічний сервіс та інженерний менеджмент ім. М.П. Момотенка» НУБіП України, членів комісії Савчука Сергія Юрійовича, Смиковського Сергія Миколайовича та Панасенка Віктора Святославовича – викладачів технічних дисциплін.

Захист дипломних проєктів пройшов вдало, і кожен студент творчо та на високому професійному рівні продемонстрував набуті в стінах нашого закладу знання, уміння та навички. Наполеглива праця майбутніх фахівців протягом навчання в коледжі дала успішні результати. Члени державної комісії залишилися задоволені відповідями випускників та відмітили високий рівень знань майбутніх техніків-механіків.

Донська Л.В.

Опубліковано в Новини
Сторінка 1 з 4
zoofirma.ru