В сучасному світі не залишилося жодної сфери життя людини, де б не використовувалася електрична енергія.

ВСП «Немішаївський фаховий коледж НУБіП України», відділення «Електрифікація і автоматизація сільського господарства» готує спеціалістів за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка».

На кожному підприємстві є електротехнічне та електромеханічне обладнання, яке призначене для генерування, розподілу електроенергії та захисту систем електропостачання, для керування механізмами, агрегатами та технологічними комплексами на базі автоматизованих електроприводів та комп’ютерних засобів автоматизації. Таким чином, спеціаліст з умінням проектувати, налагоджувати, експлуатувати та ремонтувати електроустаткування завжди є затребуваною і досить вагомою складовою будь-якого підприємства.

Майбутні спеціалісти техніки – електрики призначаються для роботи на підприємствах з монтажу, обслуговування та експлуатації електрообладнання і систем електроустаткування, а також у інших виробництвах і сферах народного господарства різної форми власності. Тому випускник повинен бути висококваліфікованим спеціалістом, знати призначення, конструкцію, принцип роботи сучасного електрообладнання, вміти їх використовувати, виконувати норми безпеки. Технік – електрик повинен мати високі теоретичні знання та практичне уміння, які він отримує під час навчання.

Під час практичного навчання студенти Немішаївського фахового коледжу займаються спостереженнями та експериментами з електрообладнанням. Такі заняття сприяють удосконаленню практичних вмінь і навичок наших студентів.

Ярош Л.В., Тищенко В.В

Опубліковано в Новини
zoofirma.ru