Немішаївський агротехнічний коледж Національного університету біоресурсів і природокористування України заснований на державній формі власності, є  відокремленим підрозділом Національного університету біоресурсів і природокористування України і підпорядкований  Міністерству  освіти і науки України

Загальна інформація

Коледж є вищим навчальним закладом I –ІІ рівнів  акредитації, має право надавати освітні послуги (ліцензія № 458709, серія АЕ від 05.08 2014 року), пов'язані з одержанням вищої освіти на рівні кваліфікаційних вимог до молодшого спеціаліста та бакалавра.

Студенти здобувають знання із 9 спеціальностей:

 • Виробництво і переробка продукції рослинництва
 • Економіка підприємства
 • Фінанси і кредит
 • Ветеринарна медицина
 • Технологія виробництво і переробка продукції тваринництва
 • Рибництво і аквакультура
 • Організація і регулювання дорожнього руху
 • Експлуатація та ремонт машин і обладнання агропромислового виробництва
 • Монтаж, обслуговування та ремонт електротехнічних установок в АПК

 

Історія

Полісся – чарівний, мальовничий край на північному заході України. У цьому поетичному , оспіваному в піснях і народних переказах краї, серед чудового парку та живописних ставів знаходиться ВП НУБіП України „Немішаївський агротехнічний коледж”, який свою діяльність розпочав 1912 р. відкриттям Мироцької сільськогосподарської школи з реалізації столипінської реформи. Навчальна база школи складала 68 га землі, один будинок, де навчались і жили 60 учнів та двох підсобних приміщень.  У дореволюційний час тут здобули освіту всього 180 молодих людей.

.

Історичні віхи становлення коледжу:

 • 1918 рік -  електротехнікум
 • 1920 рік - сільськогосподарський технікум. В ньому організували миловарню та вичинку шкір. Була збудована мельниця  на паровому двигуні.
 • 1923 рік – індустріальна школа.
 • 1925 рік – інтегральна школа.
 • 1930 рік  -с/г школа по підготовці кролиководів
 • 1936 рік  - Мироцький ветеринарний технікум.
 • 1956 рік – зооветтехнікум,
 • 1965 році реорганізовано в Немішаївський сільськогосподарський технікум. В ньому готували ветеринарних, зоотехнічних, агрономічних спеціалістів середньої ланки, а пізніше і рибоводів та електромеханіків.
 • 1969 році на базі Немішаївського  сільськогосподарського технікуму і колгоспу “Україна” Бородянського району (с.Микуличі) утворився радгосп-технікум, який стає досконалим навчальним закладом, де студенти крім теоретичних знань набували практичних навиків з технології та управління сільськогосподарським виробництвом.
 • 1995 рік -  Немішаївський аграрний технікум,
 • 1999 рік - Немішаївський державний аграрний коледж.
 • 2005 рік - ВСП НАУ “Немішаївський агротехнічний коледж”.
 • 2008 рік  - Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України  “Немішаївський агротехнічний коледж”.

 

Матеріально-технічна база

Коледж має 9 навчальних корпусів,  загальна площа будівель складає 48887м2,  3 гуртожитки на 980 місць; 37 лабораторій; 56 кабінетів, 7 комп’ютерних класів, що містять   96 комп’ютерів.

До послуг бібліотека з книжковим фондом 124341 примірник, читальним залом на  120 місць в навчальному корпусі і 3 читальними залами в гуртожитках на 120 місць.

Працює їдальня, 2 буфети. Медичне обслуговування здійснюється  у фельдшерському пункті, стоматологом та маніпуляційним кабінетом.

Виробнича база коледжу складає: 819 га сільськогосподарських угідь, з них 517 га - ріллі, 281 голів ВРХ, з них 120 голів корів; і спеціалізується на вирощуванні зернових та кормових культур. Базою для проходження навчальної практики є навчально-виробничі лабораторії тваринництва,  нетрадиційного птахівництва з вирощування перепілів, ставкового господарство на 19.6 га водного дзеркала з інкубцехом для вирощування молоді коропа, травоїдних та осетрових риб, автополігон,  механізований машинно-тракторний двір, зерносклад, лабораторія рослинництва, яка має 750 га орних земель, ветлікарня.   Практика студентів є невід’ємною складовою процесу підготовки молодшого спеціаліста й бакалавра. Під час практики студенти оволодівають сучасними методами і формами організації, знаряддями праці в сфері їх майбутньої професії.
Спрямування виробничого навчання на розвиток соціального партнерства з підприємцями  дозволило коледжу залучити до співпраці багато приватних підприємств, які потребують висококваліфікованих кадрів, здатних до професійного розвитку, творчої праці, мобільності в освоєнні та впровадженні новітніх технологій.   Практика студентів є невід’ємною складовою процесу підготовки молодшого спеціаліста й бакалавра. Під час практики студенти оволодівають сучасними методами і формами організації, знаряддями праці в сфері їх майбутньої професії.
Практичне навчання здійснюється у кращих підприємствах регіону: НААН Інститут картоплярства, Бородянська державна сортодослідна станція, Поліськсільбуд, ПСП «Колос», «Шевченківське»,   ПАТ «Укрсоцбанк», «Приват-Банк», ПП «Інтерком», ЗАТ «Меліоратор», ТОВ «Рубежівське», ТОВ «Агроконтраст» та ін.

Випускники коледжу користуються великим попитом на ринку праці і визнаються роботодавцями як конкурентоспроможні висококваліфіковані фахівці. Саме тому у разі сумлінного проходження практики після закінчення коледжу значній частині студентів відразу пропонується робота.

Навчально-виховний процес в коледжі забезпечують 10  циклових комісій, до складу яких входять понад 170 викладачів, які є активними учасниками щорічної виставки передового педагогічного досвіду у навчально-методичному центрі Міністерства аграрної політики України. Коледж серед  кращих ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації Мінагрополітики. За роки існування коледж підготував більше 29 тисяч фахівців для народного господарства країни.

Відокремлений підрозділ здійснює підготовку фахівців за 3 напрямами освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» та 9 спеціальностями освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст», а також проводить підготовку кваліфікованих робітників за 7 робітничими професіями.

На шести відділеннях навчається 1802 студентів: у т.ч. 1514 студентів стаціонару, з них 316 – за умов договору та 288 студентів заочної форми навчання, з них 125 – за умов договору.


Культурно-масова робота

Студенти із задоволенням беруть участь у спільних заходах з іншими вищими навчальними закладами: грі КВН, брейн-ринзі, фестивалі

студентської художньої самодіяльності «Студентська весна». Виховна робота в коледжі планується та організовується як в масштабах коледжу, так і в кожній академічній групі згідно плану роботи коледжу.

Координують роботу груп куратори. Протягом навчального року проводяться різноманітні заходи у вигляді бесід, зустрічей, круглих столів, конференцій, театралізованих вистав, конкурсів тощо за напрямками: громадянсько - патріотичне, морально - правове, художньо - естетичне, екологічне, фізичне,   професійно - трудове та сімейно - родинне виховання.

 

Спорт

Коледж має чудові умови для занять з фізичного виховання. Для цього у коледжі є спортивний зал, зал настільного тенісу, методичний кабінет фізичного виховання, спортивно-оздоровчий комплекс при спортивному залі, тренажерна кімната.

Студенти коледжу з великим бажанням відвідують спортивні секції з волейболу, баскетболу, міні-футболу, настільного тенісу, атлетичної гімнастики, ушу ,які постійно працюють у коледжі, систематично беруть участь у різноманітних змаганнях та товариських зустрічах, є учасниками чемпіонатів світу, Європи, призерами міжнародних змагань, переможцями чемпіонатів України.

 

Коледж – наш дім, і якщо Ваше бажання здійсниться і Ви станете студентом нашого навчального закладу, частинкою нашої родини, Вас чекає цікава та кропітка робота, багато пізнавальних та розважальних заходів як у коледжі, так і за його межами. Приходьте, ми чекаємо на Вас!


 

 


 

Студенти Немішаївського агротехнічного коледжу проходять практику за кордоном. Щорічно 45-60 студентів від’їджають до Німеччини, Англії. 

Робота з іноземними партнерами проводиться за такими напрямами:

 • співробітництво з питань практичного стажування студентів: налагоджено співпрацю з фірмою Karl’s, ферма  Karl’s  Strawbery Plantation (Німеччина) (тваринництво, рослинництво) , IAAS Switzerland, асоціація Аграр Контакт;
 • налагоджено співпрацю щодо стажування викладачів з фірмою Інтернаціональ.

Коледж бере участь в реалізації наступних міжнародних проектів:

 • Проект Європейської Асоціації Тваринників „Підготовка і навчання молодих вчених із країн-кандидатів, асоційованих членів та колишніх республік Радянського Союзу з питань якості та безпеки на різних етапах продуктового ланцюга” (SSA Young Train F/872/5);
 • Для реалізації практичного навчання на фермах Німеччини (Земля Баден-Вюртемберг) з подальшим отриманням відповідного сертифікату.
 • Багаторазова участь у міжнародних виставках «АГРО»  

     Напевне, ми відкриємо для вас секрет, коли скажемо, що навчаючись у Немішаївському агротехнічному коледжі, ви отримаєте не тільки освіту по спеціальності, а й унікальну можливість побачити світ. Варіантів для цього – безліч! Виробнича практика на кращих світових сільськогосподарських підприємствах, стажування, а то й навчання за різними фаховими напрямками у провідних світових освітніх закладах – все це є  цілком реальним для студентів нашого коледжу.                                                                                                           Данія, Польща, Німеччина, Австрія,Англія,Франція – ось далеко не повний список країн, де студентські ноги не тільки ступали, а й витоптали широкі стежечки для прийдешніх поколінь – нових студентів, які хочуть навчатися в Немішаївському аграрному коледжі.

 

 

    Міжнародна діяльність коледжу спрямована на його інтеграцію у світове освітнє та наукове товариство. Коледж бере участь у таких міжнародних організаціях, як IAAS Switzerland, асоціація Аграр Контакт, з фірмою Karl’s, ферма Strawbery Plantation (Німеччина – тваринництво, рослинництво). Підготовка студентів для участі в програмі «Interagro» для роботи і практики в Данії. Кожного року більше 45 студентів виїздять за кордон, щоб ознайомитись з передовими технологіями введення господарства, попрацювати на провідних світових підприємствах та фермах, значно вдосконалити рівень володіння іноземною мовою, адже  повне занурення в іншомовне середовище якнайкраще сприяє вивченню мови, - про це вам будь-який лінгвіст скаже, а кожен наш студент, що вже побував на практиці за кордоном, охоче підтвердить на власному прикладі.                                               Стажування студентів здійснюється на високоефективних фермах, що позитивно впливає на формування майбутніх фахівців сільського господарства. Це особливо важливо в період реформування АПК. Досвід зарубіжних ферм в організації виробництва і переробки сільськогосподарської продукції, впровадження передових технологій, використання сучасної техніки, маркетингові дослідження, бізнес плани, безсумнівно, позитивно вплине на підвищення економічної ефективності ферм та інших агроформувань в Україні.                            Згодом це допомагає випускникам нашого коледжу далі продовжити навчання у вищому навчальному закладі 3-4 рівня акредитації та працевлаштуватися у спільні українсько-німецькі та інші підприємства, де від працівника вимагається високий рівень володіння іноземною мовою та якісна теоретична підготовка, помножена на практичний досвід.                          Та ніхто не розповість про всі переваги закордонної практики краще, аніж студенти, що побували у різних країнах  під час навчання в  коледжі. 

Люба Слободенюк – студентка ІІ курсу агрономічного відділення

     Будучи студенткою першого курсу ОКР «Бакалавр» агрономічного відділення Немішаївського агротехнічного коледжу, не задумувалася над тим, що колись потраплю за кордон. Уважно вислуховувала розповіді інших студентів, які повернулися з практики. Більшість з нас, хто побував далеко за межами країни,  гадаю, лише зараз зрозуміли, які зміни внесла ця виробнича практика в наше життя. Коли перебуваєш на великій відстані від своїх батьків, друзів, рідних, починаєш по- справжньому відчувати повну відповідальність за свої дії та вчинки. Адже одна річ, коли в тебе весь час є певна підтримка, а зовсім інша, коли все лягає на твої плечі. Головне в цій ситуації – знайти правильне  рішення. Практика моя тривала чотири місяці в IAAS  Switzerland ( Швейцарія) на одній із найбільших томатних господарств, де вирощуються близько 40 відсотків томатів усієї країни. Разом зі мною проходили практику  студенти НУБіП України. Більшість із нас спостерігали за виробничим процесом в теплицях, де основними були тренінг та пінінг, тобто збирання томатів та опускання стебел рослин. Технологія їх вирощування там ведеться на високому рівні, оскільки в ній задіяні найсучасніші механізми та обладнання. Отож читати майбутньому фахівцю про  краплинне зрошування – це одне, інше ж – бачити цей процес у дії. Скажімо, спочатку висота рослин у теплиці сягала трьох метрів, а до кінця сезону стебла витягувалися до тридцяти. В одних теплицях рослини вирощували суто на органіці, в інших – на хімікатах. Але варто зазначити, що відсоток овочів, вирощених за допомогою органіки, щорічно збільшується, і це є головною метою менеджерів.Дуже повчальним було спостереження за системою заходів боротьби зі шкідниками й хворобами рослин. На жаль, в Україні все менше звертають увагу на ці процеси, які мають бути невід’ємними від будь-якого технологічного заходу в сільському господарстві.                                                           Окремо скажу кілька слів про культуру країни. Чисті дороги, землі, охайні газони, море квітів. Виховані люди, які завжди привітаються до тебе, хоча ти їх уперше бачиш. Певно, що все це відрізняється від того, що є у нас. Тож усе побачене ще раз переконує, що, повернувшись додому слід вчитися й намагатися хоч  якось змінити наше життя на краще. Бо саме ми – майбутнє нашої держави. І хоч як би не було добре в інших країнах, у нас має бути не гірше, бо саме тут наш дім!                                                                                                        Я вдячна директору коледжу, завідувачці відділенням і викладачам за їхнє розуміння та допомогу. Особисто мені вони допомогли знайти нові сили для досягнення мети і визначення свого місця в житті. Бо що ж то за людина, якщо вона не дбає про своє майбутнє!

 

Дорогі друзі! Якщо у Вашому серці горить любов до святої української землі, і Ви хочете працювати для її процвітання, бути її господарем і дарувати

повсякденну радість людям святим хлібом насущним, заквітчувати землю садами, охороняти, леліяти та оберігати її, то чекаємо на  Вас  в

НЕМІШАЇВСЬКОМУ АГРОТЕХНІЧНОМУ КОЛЕДЖІ!

Сторінка 3 з 3
zoofirma.ru