1. Унікальне освітнє середовище та атмосфера для навчання

У 2022 році коледж відзначає 110 річницю свого заснування. На сьогодні коледж є одним з дійсно передових закладів аграрної освіти, який відомий своїми багатими традиціями і численними здобутками. На шести  відділеннях здобувають фахову освіту за 11 спеціальностями - 1697 студентів. Освітній процес у коледжі забезпечують 130 педагогічних та науково-педагогічних працівників, з яких: кандидати наук – 13 осіб; викладачі вищої кваліфікаційної категорії – 68 осіб; з них педагогічне звання викладач-методист – мають 30 осіб; старший викладач – 8 осіб; почесне звання "Відмінник освіти і науки України" - мають  2 особи.  В коледжі панує творча, дружня і надзвичайно тепла атмосфера.

2. Ступенева освіта та можливість отримати подвійний диплом

Коледж готує фахівців за освітньо-професійним ступенем «Фаховий молодший бакалавр» та освітнім ступенем «Бакалавр». Студенти обов’язково отримують одну або декілька робітничих професій з видачею документів державного зразка чи свідоцтва. Переважна більшість наших випускників продовжують навчання у Національному університеті біоресурсів і природокористування України за скороченим терміном. А ще мають змогу – паралельно отримати другу вищу освіту та подвійний диплом закордонного університету-партнера, з яким підписано договір про співпрацю (Польща).

3. Закордонні практики

Під час навчання студенти мають можливість проходити виробничу практику за кордоном на провідних європейських підприємствах та фермерських господарствах, з якими укладено договори про партнерство (Німеччина, Польща, Литва).

4. Потужна матеріально-технічна база

Значні зусилля спрямовані на удосконалення матеріально-технічної бази на навчально-виробничих підрозділах коледжу: діють навчально-виробничі лабораторії «Тваринництво», «Зооцентр», «Рибництво», «Рослинництво», "Колекційно-дослідне поле", машино-тракторний парк і автоклас, слюсарна та ремонтна майстерні, пункт технічного обслуговування, лабораторія «Автосправа», майстерня ковальської справи, навчальні лабораторії «Харчові технології», "Переробки молока та молочних продуктів", «Квітникарство», «Експлуатація електрообладнання та енергозбереження», ветеринарна клініка "Vet Haus" для лікування дрібних тварин, власна пасіка, станція з альтернативними джерелами енергії – сонячними панелями.   

5. Перспективи працевлаштування

Знання, що отримують молоді спеціалісти в коледжі є основою успіху багатьох підприємств і організацій країни. Наші випускники працюють у провідних українських та європейських компаніях, державних інституціях, науково-дослідних організаціях, вищих навчальних закладах, ветеринарних клініках. Найуспішніші - очолюють їх.

6. Упорядкована територія студмістечка  

9 навчальних корпусів та 3 гуртожитки, у яких навчаються і мешкають студенти, розміщені на території 48 га - місця для навчання і відпочинку достатньо. В коледжі є бібліотека (фонд - 115 тис.), комп’ютерні класи, вільний доступ до Wi-Fi, студентська їдальня (смачні обіди за доступними цінами), кав’ярня (із свіжою випічкою), спортивно-оздоровчий комплекс (із тренажерними залами, оновленим стадіоном, спортмайданчиками, лазнею), стоматологічний кабінет.

7. Активне та цікаве студентське життя

Студентське життя – це ще й цікаве насичене дозвілля: спортивні секції, гуртки художньої самодіяльності, клуби за інтересами, екскурсії, змагання, конкурси та вікторини. Лідерські якості можна розвивати через самоврядування – у студентській та профспілковій організаціях коледжу.

    Надвіковий шлях розвитку, традиції, досвід і натхнення багатьох поколінь викладачів, дійсно закоханих у свою справу, постійне удосконалення освітніх програм, впровадження дуальної системи освіти – це фундамент, на якому базується робота коледжу.

ВСП «Немішаївський фаховий коледж НУБіП України» свою освітянську діяльність розпочав 01.09.1912 р. відкриттям Мироцької сільськогосподарської школи. Тож у 2022 році коледж урочисто відзначатиме 110 річницю свого заснування. У 1997 році увійшов до структури Національного університету біоресурсів і природокористування України. За понад столітню історію зі стін коледжу вийшло понад 35 тисяч висококваліфікованих фахівців агропромислового комплексу. Сьогодні на шести відділеннях коледжу ведеться підготовка за 11 спеціальностями освітньо-професійного рівня "Фаховий молодший бакалавр" та 2 спеціальностями освітнього ступеня "Бакалавр" за денною та заочною формами навчання.

До послуг студентів - потужна сучасна матеріально-технічна база: 9 навчальних корпусів, 28 лабораторій та 57 кабінетів, обладнаних комп’ютерною технікою, актова зала на 360 місць, бібліотека з книжковим фондом 115 тис. книг, з читальною залою на 120 місць та підключенням до мережі Іnternet та Wi-Fi, комп’ютерні класи (з доступом до Іnternet), спортивно-оздоровчий комплекс, стадіон, тренажерні зали, їдальня, кав’ярні, три гуртожитки, медпункт, стоматологічний кабінет.

Практичне навчання здійснюється в навчально-виробничих лабораторіях «Рослинництво», «Тваринництво», «Зооцентр», "Колекційно-дослідне поле",  на механізованому машино-тракторному дворі з двома майстернями, зерноскладі, ветеринарній клініці "Vet Haus", на ставковому господарстві (19.6 га), в навчальних лабораторіях. Широко впроваджуються в освітній процес елементи дуальної освіти. Поряд з основною спеціальністю студенти мають можливість отримати одну або декілька із 23 робітничих професій. Виробничо-технологічну та виробничу переддипломну практики наші студенти проходять на сучасних передових підприємствах, відповідно до укладених угод про співпрацю.

Коледж сьогодні – гарантоване забезпечення високої якості освіти, динамічний розвиток усіх форм навчання, конкурентоспроможність випускників на ринку праці, максимальне зближення теорії та практики з впровадженням елементів дуальної освіти, інтеграція науки, інновацій й практичної педагогічної діяльності. А ще це цікаве студентське дозвілля: художня самодіяльність, гуртки, олімпіади, спортивні секції, змагання, конкурси, КВК, виховні заходи, майстер-класи, різноманітні екскурсії.

Ветеринарна медицина

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва

Водні біоресурси та аквакультура

Агроінженерія

Агрономія

Транспортні технології

Економіка

Фінанси, банківська справа  та страхування

 

 

Студенти нашого коледжу мають унікальну можливість додатково здобути акредитовану робітничу професію за вибором,  що забезпечить успішне працевлаштування та продуктивну професійну діяльність в подальшому

 

 

Сторінка 1 з 3
zoofirma.ru

Увійти